Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Transport til og fra skole

Læs om regler for befordring til skolerne i Norddjurs Kommune.

Eleverne har i henhold til Folkeskoleloven ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går i distriktsskolen, og hvis skolevejen har en vis længde:

  • 0. - 3. klasse: mere end 2,5 km.
  • 4. - 6. klasse: mere end 6 km.
  • 7. - 9. klasse: mere end 7 km.
  • 10. klasse: mere end 9 km

For de små elevers vedkommende skal skolevejen altså være længere end 2,5 km. Der kan dog i visse tilfælde bevilliges gratis transport uanset skolevejens længde. Eksempel på dette kan være:

  • Farlig skolevej

Norddjurs Kommune yder ikke fri befordring, hvis man vælger en anden skole end distriktsskolen til sit barn.

Der gælder samme regler for børn, som er visiteret til specialtilbud udenfor eget skoledistrikt. Forældre skal selv sørge for befordring til og fra skolefritidsordninger. 

Se køreplanen for lokalruterne.

Transport af syge og handicappede elever

Har dit barn en sygdom eller et handicap, der gør, at det ikke selv kan komme til skole eller benytte de almindelige skolebusser, er der mulighed for at blive befordret.

Er barnet visiteret til et specialtilbud gælder andre regler, som du kan læse her.

Du skal henvende dig til Skole- og dagtilbudsafdelingen for at høre mere.Bus