Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skoleindskrivning

Hvornår er der indskrivning til skolestart? Kan der søges udsættelse eller fremrykning af skolestart?

Skoleindskrivning

Hvert år i januar er der digital indskrivning til 0. klasse med skolestart i august. Der udsendes mere information fra distriktsskolerne omkring tidspunkter m.v.

Der er Tidlig SFO og børnene overflyttes fra børnehave til skolefritidsordning pr. 1. april.

Indskrivningen foregår i perioden 7. januar - 23. januar 2022 digitalt.

  • Gå til indskrivningen  (får du ikke mulighed for at vælge distriktsskolen, vælg da "indskrivning til anden folkeskole end distriktsskolen". Herefter kan du vælge distriktsskolen.) Husk at vælge afdeling (skole/sfo).
  • Læs mere i folderen, som er udleveret i daginstitutionen.

Skoleudsættelse/fremrykning

Folkeskoleloven giver kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende forældres anmodning udsættelse eller fremrykning af barnets skolestart, hvis det er begrundet i barnets udvikling.

Fremrykning af barnets skolestart kan ske, hvis dit barn fylder 5 år inden 1. oktober det år, man ønsker skolestarten, og i øvrigt forventes at kunne følge undervisningen i skolen.

  • Udsættelse af skolestart i Norddjurs Kommune kan ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet og skal være begrundet i barnets udvikling og forventning om, at barnet efterfølgende vil kunne klare skolegangen på lige fod med de øvrige børn

  • Udsættelse vil ikke kunne ske med begrundelse i specialpædagogiske behov, idet folkeskolen giver specialpædagogisk bistand til børn med behov for særlig tilrettelagt undervisning.

I pjecen om skoleudsættelse kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at få udsat eller fremrykket dit barns skolestart.

Ansøgningsskema vedrørende udsættelse/fremrykning af skolestart og handleplan skal være Visitationsudvalget i Skole- og dagtilbudsafdelingen i hænde senest 2. januar.

Ansøgning og handleplanen vurderes af Visitationsudvalget. Visitationsudvalget sender på kommunalbestyrelsens vegne besked til forældrene om afgørelsen. Afgørelsen kan ikke ankes.

Imødekommes ansøgning skal forældrene underrette distriktsskolen.