Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kriterier for optagelse i dagtilbud i Norddjurs Kommune

Læs om kriterier for optagelse i dagtilbud i Norddjurs Kommune.

I Norddjurs Kommune gælder 3 overordnede målsætninger for optagelse i dagtilbud:

 • Pasningsgarantien skal overholdes

 • Pasning i lokalområderne inden for 11 kilometer

 • Frit valg mellem kommunens dagtilbud - det kan både være mellem de private pasningsordninger eller de kommunale pasningstilbud.            

De tre målsætninger er uddybet i en række generelle kriterier, som er angivet i det følgende.

Pasningsgaranti

 • Kommunen er forpligtet til at give forældre tilbud om plads senest 3 måneder efter, at pladsanvisningen har modtaget en skriftlig anmodning herom.

 • Der er pasningsgaranti fra barnet er 30 uger gammelt.

 • Garantien dækker ikke en bestemt åbningstid i dagpleje eller institution.

 • Hvis forældrene vælger at sige nej tak til en tilbudt plads, udsættes garantidatoen med 3 måneder fra det tidspunkt, hvor forældrene giver meddelelse om, at de ikke ønsker den tilbudte plads, idet dette betragtes som en ny ansøgning.

 • Pasningsgarantien anses for opfyldt i eventuelle tilfælde, hvor forældre ikke ønsker at modtage en tilbudt plads i ét af Norddjurs Kommunes dagtilbud.

 • Børn skal være påført venteliste til 3 børnehaver for at være omfattet af pasningsgarantien i Norddjurs Kommune. Er der inden for en afstand af 11 km. fra hjemmet (jfr. Krak) ikke 3 institutioner, anses det for tilstrækkeligt, at lade barnet opføre på venteliste til 2 institutioner.

 • Når et barn er skrevet på venteliste til optagelse i en integreret institution/børnehave med målgruppen 0-6 år eller 2-6 år - og plads tilbydes, anser Norddjurs Kommune pasningsgarantien for opretholdt. Barnet udmeldes automatisk af dagplejen/vuggestuen.

Opskrivning

 • Barnet kan optages på venteliste fra fødslen.

 • Det er muligt at skrive sig op til en konkret dagplejer.

 • Børn i dagpleje eller vuggestue er automatisk opsagt ved tilbud om plads i børnehave eller integreret institution.

 • Det er fortsat muligt at stå på venteliste til en konkret dagplejer eller daginstitution efter indmeldelse i et andet dagtilbud.

Tildeling af pladser

 • Anvisning af pladser sker efter anciennitet, som er efter opskrivningstidspunktet.

 • Der kan ikke garanteres en plads i en bestemt dagpleje/institution.

 • Børn har ret til optagelse i dagtilbud i det distrikt/område, de tilhører.

 • Børn fra andre distrikter og andre kommuner optages kun ved ledig kapacitet i distriktet/området.

 • Det tilstræbes, at der tilbydes plads i lokalområdet eller i et område, som grænser op hertil.

 • Børnene tilbydes som hovedregel en plads d. 1. i den måned de fylder 3 år, og senest 3 måneder efter det fyldte 3. år, medmindre der er behov for pladsen tidligere, i forhold til opfyldelse af Norddjurs Kommunes pasningsgaranti.

 • Barnet overgår til børnehave senest 3 måneder efter, det fylder 3 år.

Særlige forhold vedr. tildeling af pladser

 • Børn med særlige sociale eller pædagogiske behov, kan efter konkret vurdering få fortrinsret til en plads i et givent dagtilbud.

 • Søskende vil have fortrinsret til en plads i samme pasningstilbud, såfremt foranstående børn på ventelisten ved optagelsestidspunktet kan anvises en plads et andet sted.

 • Søskende til et barn, som har betydelig og varig nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne og som er visiteret til en daginstitution med et særligt specialpædagogisk tilbud, vil have fortrinsret i samme dagtilbud.

 

Kort over daginstitutioner

På kortet kan du se kontaktoplysninger og finde vej til daginstitutioner i Norddjurs Kommune:

Kontakt

Pladsanvisningen
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg

Telefontid i Pladsanvisningen:
Mandag:   10.00-15.00
Tirsdag:    10.00-15.00
Onsdag:    Lukket
Torsdag:   10.00-17.00
Fredag:     Lukket