Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Fordeling af pladser og venteliste

Ny fordeling af pladser i Norddjurs Kommunes dagtilbud pr. 1. januar 2019.

I Norddjurs kommune fordeles pladserne fra den 1. januar 2019 jf. ny dagtilbudslov til dagpleje og daginstitutioner efter anciennitet som er opskrivningstidspunktet.

Der kan samtidig skrives op til en konkret dagplejer i det skoledistrikt man bor i, eller ønsker pasning i.

Der ændres ikke i Norddjurs kommunes vedtagne visiteringsregler i øvrigt. Det betyder at børn passes i dagpleje indtil de fylder 3 år, medmindre barnet af pædagogiske årsager, eller af kapacitetsmæssige årsager skal overflyttes fra dagpleje til daginstitution.

Der foretages altid en konkret pædagogisk vurdering inden overflytning, af det enkelte barn.

1. Hvis der er to børn der ønsker den samme dagplejer på det tidspunkt, hvor der er en ledig plads, vil det være det barn, som først har skrevet sig op til den konkrete dagplejer, som får tilbudt pladsen. (OBS - læs dog om reglerne vedr. overgangsordningen længere nede på siden).

2. Man kan fortsat stå på venteliste til en konkret dagplejer, eller daginstitution, efter indmeldelse i et andet dagtilbud.

3. Hvis der er to børn der står på venteliste til en bestemt daginstitution, og der kommer en ledig plads, vil det være det barn, som har skrevet sig først på venteliste, som vil få tilbudt den ledige plads.

4. Børnene tilbydes daginstitutionsplads som hovedregel til den 1. i den måned de fylder 3 år, og senest 3 måneder efter det fyldte 3. år, medmindre der er behov for dagplejepladsen tidligere, i forhold til opfyldelse af Norddjurs kommunes pasningsgaranti.

Der foretages altid en pædagogisk vurdering på det enkelte barn.

5. Når der tilbydes daginstitutionsplads tidligere end den 1. i den måned barnet fylder 3 år, og det vurderes at barnet er klar, har Norddjurs kommune opfyldt deres pasningsgaranti.

Der vurderes på den øvrige børnesammensætning i institutionen i forhold til barnets alder. I de fleste daginstitutioner er der en stor børns gruppe, som er en gruppe med de kommende skolebørn.

Det vil derfor kunne forekomme, at der ikke er plads i de enkelte aldersgrupper, i den bestemte daginstitution til dit barn. Der vil i dette i tilfælde tilbydes plads i en anden daginstitution i nærområdet.

6. Børn med særlige sociale eller pædagogiske behov, kan efter en konkret vurdering få fortrinsret til en plads i et givent dagtilbud.

7. Søskende til børn, der allerede har en plads i et dagtilbud, har fortrinsret til en plads i samme institution.

Opskrivning til en konkret dagplejer - overgangsordning

Jf. dagtilbudsloven vedtaget den 28. maj 2018, skal borgerne fra den 1. januar 2019, have mulighed for at skrive sig op til alle dagtilbud i kommunen, også en konkret dagplejer.

Fra samme dato er det opskrivningstidspunktet, som gælder som anciennitet, i stedet for som hidtil, barnets alder.

Der er derfor fra den 1. januar 2019 mulighed for at vælge den ønskede dagplejer via digital pladsanvisning og stå på venteliste hertil.

Før den 1. januar 2019, har man som borger i Norddjurs kommune, haft mulighed for at skrive sit ønske til en konkret dagplejer i notat feltet. Der vil derfor som en overgangsperiode, være forskel på om man har skrevet sit barn op i 2018 eller 2019.

Hvis man har skrevet sit barn op før den 1. januar 2019, og ønsket en konkret dagplejer, indskrevet som notat, vil det fortsat være det ældste barn, som tilbydes den ledige plads hos den konkrete dagplejer.

Hvis man skriver sit barn op efter den 1. januar 2019, til en konkret dagplejer, vil det fra denne dato være opskrivningstidspunktet, som er afgørende for hvilken anciennitet man har, og ikke barnets alder.

Der vil stadig være søskendehensyn, såfremt man har et barn i den konkrete dagpleje i forvejen uanset hvornår man har skrevet sig op til pasning.

Venteliste

Dit barn kan optages på ventelisten fra fødselstidspunktet. Ventelisten viser, hvilket nummer dit barn er i rækken af børn, hvis forældre har ønsket samme dagtilbud.

Du vil kunne opleve, at der går en længere periode førend du får tilbudt en plads i det konkrete dagtilbud selv om dit barn står nr. 1 eller 2 på ventelisten. Dette kan skyldes:

  1. At der i en længere periode ikke sker udmeldelser, og dermed opstår ledige pladser i dagtilbuddet.

  2. At der er søskende, eller børn med særlige behov, som jf. visiteringsreglerne kan springe foran i køen.

Ventelistelukning

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke for optagelse på ventelisten for børn i andre kommuner. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre beslutningen om lukning lokalt i kommunen. 

 

Kort over børnehaver

På kortet kan du se kontaktoplysninger og finde vej til børnehaver i Norddjurs Kommune:

Kontakt

Pladsanvisningen
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg

Telefontid i Pladsanvisningen:
Man-tirs:   10.00-15.00
Torsdag:   10.00-17.00
Fredag:     10.00-12.00