Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilskud

Her kan du læse om dine muligheder og regler, der er gældende for at modtage et økonomisk tilskud til privat pasning hos en privat pasningsordning.

Hvis du ønsker at benytte en privat pasningsordning, skal Norddjurs Kommune give et økonomisk tilskud til pasningen. Der er dog nogle betingelser der skal være opfyldt, før at du kan få tilskud til pasningen. 

Betingelser for at få tilskud:

 • Barnet skal være skrevet op til pasning i Norddjurs Kommune, således at garantidatoen er samme dato som opstartsdatoen hos den private pasningsordning.
  Garantidato= 3 måneder fra ansøgningsdato 
 • At barnet/børnene er imellem 30 uger og indtil skolealderen. 
 • At man er bosiddende(tilmeldt folkeregistret) i Norddjurs Kommune i tilskudsperioden
 • Norddjurs Kommune udbetaler ikke tilskud samtidig med barselsorlov med det barn, der ønskes tilskud til privat pasning af. Din barsel skal derfor være slut før at du kan modtage et tilskud. 
 • At Norddjurs Kommune har godkendt:
  -Forældrenes pasningsbehov
  -Den private pasningsaftale
  -Den private pasningsordning

Tilskuddets størrelse 

Tilskuddet udgør 75% af de dokumenterede udgifter, som
fremgår af pasningsaftalen, men maksimalt i 2022:

Fuld tid:
0-2 årige børn:         kr. 6.567,00
3 år indtil skolestart: kr. 3.588,00

Du kan se de aktuelle takster på Norddjurs kommunes hjemmeside her:

Udbetaling af tilskud:

Tilskuddet er månedsvis forudbetalt og bliver som hovedregel indsat på moders NemKonto den første hverdag/bankdag i måneden. 

Forudbetaling af tilskuddet er betinget af, at vi modtager ansøgningen, samt kopi af pasningsaftalen, minimum 2 måneder før den/det skal træde i kraft. Ved ændringer i en allerede godkendt pasningsaftale, skal det indsendes senest den 1, måneden før det træder i kraft. Aftal med den private pasningsordning hvem der indsender kontrakten.

Ophør og reduktion af tilskud:

Tilskuddet ophører:

 • Når du melder dit barn i anden eller kommunal pasning. 
 • Hvis du og barnet flytter til en anden kommune. Husk at give os besked, hvis du flytter kommune, samt at søge om tilskud til pasning i den kommune, du flytter til.

Økonomisk fripladstilskud og søskenderabat:

Søskenderabat gives, hvis du har mere end et barn i kommunal eller privat pasning. 
Økonomisk fripladstilskud kan ikke søges, når dit barn passes hos en privat pasningsordning.