Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Private pasningsordninger

Her kan du læse om dine muligheder og regler der er gældende, for at få dit barn passet hos en privat pasningsordning.

Private pasningsordninger

Du har mulighed for at vælge at få dit barn passet hos en privat pasningsordning, når dit barn skal i pasning. 

En privat pasningsordning er en selvstændig erhvervsdrivende og er derfor ikke ansat eller lønnet af kommunen. Dette betyder blandt andet at den private pasningsordning selv fastsætter prisen på pasningstilbuddet, samt hvilke børn de ønsker at passe i deres pasningstilbud.

Norddjurs kommune er dog godkendelses- og tilsynsmyndighed for privat pasning, hvilket blandt andet betyder, at kommunen forinden skal godkende den private pasningsordning og aftalen om privat pasning mellem forældrene og pasningsordningen.

Norddjurs Kommune skal også løbende føre tilsyn med ordningen, som har til formål at sikre, at den private pasningsordning formår at understøtte barnets trivsel, udvikling, læring samt sikre de sikkerhedsmæssige forhold. 

Som forælder skal du selv tage kontakt til en privat pasningsordning og indgå en aftale om pasningen. Derefter kan du ansøge Norddjurs Kommune, om et tilskud til pasningen.

For at være berettiget til tilskud til en privat pasningsordning, skal barnet være skrevet op til kommunal pasning. Således at garantidatoen er samme dato som opstartsdatoen hos den private pasningsordning. Garantidato = 3 måneder fra ansøgningsdato.

Forældre har efter kontraktophør af den private pasningsordning, pasningsgaranti i et kommunalt dagtilbud.

For at være omfattet af pasningsgarantien i Norddjurs kommune skal dit barn være påført venteliste til 3 børnehaver. Er der inden for en afstand på 11 km. ikke 3 institutioner, er det tilstrækkeligt med 2 institutioner.

Du skriver dit barn op til børnehave via Digital Pladsanvisning.

Du skal være opmærksom på at Norddjurs Kommune ikke udbetaler tilskud samtidig med barselsorlov med det barn, der ønskes tilskud til privat pasning af. Det følger af dagtilbudslovens § 84, stk. 3. 

Ansøgningen finder du her:

Ansøgningen, samt en kopi af den indgåede pasningsaftale, som du har lavet med den private pasningsordning, skal sendes til Skole- og dagtilbud til sikkerpost@norddjurs.dk via borger.dk eller E-boks. 

 

Kontakt

Pladsanvisningen
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg

Telefontid i Pladsanvisningen:
Mandag:   10.00-15.00
Tirsdag:    10.00-15.00
Onsdag:    Lukket
Torsdag:   10.00-17.00
Fredag:     Lukket

 

 

Kort over daginstitutioner

På kortet kan du se kontaktoplysninger og finde vej til daginstitutioner i Norddjurs Kommune: