Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Private institutioner

Her kan du læse om dine muligheder og regler der er gældende, for at få dit barn passet i en privat institution.

Pasning i privat institution

Du har mulighed for at få dit barn passet i en privat daginstitution. Reglerne for optagelse, udskrivning, fripladstilskud mv. er anderledes end i en kommunal daginstitution.

Ønsker du privat daginstitution til dit barn, skal du kontakte institutionen, du er interesseret i, hvis du vil vide mere om fx:

  • Opskrivning
  • Venteliste
  • Takster
  • Frokostordninger mv.

Ansvaret for tildeling af pladser, afregning med forældrene mv. er institutionens ansvar.

Tilskud til private institutioner:

Du kan få et tilskud af Norddjurs Kommune, hvis du ønsker at dit barn skal passes i en privat daginstitution.

Foruden tilskuddet til den private institution gives der søskendetilskud, og der kan søges om økonomisk friplads i din bopælskommune. 

Det er den private institution, som foretager opkrævningen af forældrebetalingen. Tilskuddet, søskende - og økonomisk fripladstilskuddet udbetales til institutionen, som derefter fratrækker tilskuddet i deres opkrævning.

 

Kontakt

Pladsanvisningen
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg

Telefontid i Pladsanvisningen:
Mandag:   10.00-15.00
Tirsdag:    10.00-15.00
Onsdag:    Lukket
Torsdag:   10.00-17.00
Fredag:     Lukket

 

 

Kort over daginstitutioner

På kortet kan du se kontaktoplysninger og finde vej til daginstitutioner i Norddjurs Kommune: