Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Deltidsplads - barsel

Er du på barselsorlov og ønsker en deltidsplads?

Dagtilbudsloven er blevet ændret, så der fra 1. januar 2019 træder nye regler i kraft omkring deltidsplads i et dagtilbud på 30 timer i forbindelse med afholdelse af barsels- eller forældreorlov.

Retningslinjerne for at kunne opnå en deltidsplads i forbindelse med afholdelse af barsels- eller forældreorlov kan læses her under:

Deltidsplads mod reduceret egenbetaling

Forældre, hvor en eller begge forældre har fravær i medfør af barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling (se taksterne for deltidsplads).

En 30 timers plads i et dagtilbud (dagpleje, vuggestue eller børnehave) kan i Norddjurs Kommune på hverdage benyttes mandag til fredag.

Fravær kan blandt andet dække over forældres fravær under graviditet og fødsel, under forældreorlov m.v. samt adoptanters fravær i forbindelse med adoption. Muligheden for at få en deltidsplads omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist. Forældre skal i Norddjurs Kommune som minimum afholde barsel svarende til 7 timer om ugen, før de har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen. 

Deltidsplads i én sammenhængende periode pr. barn

Deltidspladsen skal benyttes i én sammenhængende periode. Forældre kan dog beholde pladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mindre end fem uger. Forældre har pligt til at oplyse, hvis fraværet afbrydes af en periode på mere end fem uger. Forældrene har ret til én sammenhængende periode pr. barn. Hvis barnets forældre afholder fravær i direkte forlængelse af hinanden, betragtes dette som én sammenhængende periode.

En deltidsplads skal påbegyndes d. 1. i en måned og ophøre den sidste i den måned, hvor forældrenes ret til fravær udløber

Forældre kan opretholde deltidspladsen indtil det er muligt at ændre fra deltidsplads til fuldtidsplads. Det betyder, at hvis forældrenes fravær efter barselsloven fx ophører den 4. i en måned, så vil de i Norddjurs Kommune have mulighed for at opretholde deltidspladsen  til den sidste i måneden.

Hvem er berettiget til en deltidsplads

Muligheden for at få en deltidsplads i et dagtilbud gælder alle børn, der bor i husstanden. Det betyder, at hvis forældrene fx har to børn i henholdsvis dagpleje og børnehave, er der mulighed for en deltidsplads i et dagtilbud til begge børn, hvis det er forældrenes ønske.

Med børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn, plejebørn samt sammenbragte børn, der bor i samme husstand. Det er et krav, at de pågældende børn har folkeregisteradresse hos den eller de pågældende forældre, som afholder fravær efter barselsloven. Med forældre forstås retlige forældre, herunder også adoptivforældre samt plejeforældre.

Krav til ansøgning og ansøgningsfrist

Forældrene skal i ansøgningen angive den periode, de ønsker en deltidsplads. Den periode, forældrene angiver ved ansøgning, vil udgøre den maksimale periode for deltidspladsen.

Dette indebærer, at forældrene kun vil skulle informere Norddjurs Kommune, hvis de ønsker deltidspladsen i en kortere periode, end de har angivet i ansøgningen. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for barselsperioden.

Hvis der ønskes en deltidsplads, før barnet er født, medsendes en kopi af vandrejournalen – ellers medsendes dokumentation for, at der afholdes barsel- eller forældreorlov, f.eks. kopi af vandrejournal med fødselstidspunkt, kopi af udbetaling fra Udbetaling Danmark, aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lignende. Søskende kan tidligst få en deltidsplads 4 uger før forventet fødsel. 

Ansøgningen sendes til sikkerpost.norddjurs.dk eller indleveres til Borgerservice i Grenaa, Auning, Ørsted.

Ansøgningsfristen er senest 2 måneder før, at deltidspladsen ønskes.

Forældre har pligt til at oplyse Pladsanvisningen om, at orloven afbrydes i mere end 5 uger eller på anden måde ophører.

Meddelelsen om afbrydelse eller ophør skal Pladsanvisningen modtage senest 2 måneder før afbrydelsen eller ophøret træder i kraft. (jf. dagtilbudslovens § 27b, stk. 6).

Deltidspladser i en anden kommune end Norddjurs Kommune og i en privat institution skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste i en måned

Private institutioner og andre kommuner kan have andre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser end beskrevet ovenfor (fx hvilket tidspunkt tilbuddet kan benyttes).

 

Kort over daginstitutioner

På kortet kan du se kontaktoplysninger og finde vej til daginstitutioner i Norddjurs Kommune:

Kontakt

Pladsanvisningen
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg

Telefontid i Pladsanvisningen:
Mandag:   10.00-15.00
Tirsdag:    10.00-15.00
Onsdag:    Lukket
Torsdag:   10.00-17.00
Fredag:     Lukket

OBS: PLADSANVISNINGEN HOLDER LUKKET i UGE 29,30 og 31