Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Takster

Takster 2020

Driftsudgift 

Takst

100%

25%

Daginstitutioner - forældrebetaling

0-2 år 11.610 kr. 2.902 kr.
0-2 år - deltidsplads ved barsel-/forældreorlov(30 t.) 6.763 kr. 1.691 kr.
3-6 år 6.344 kr. 1.586 kr.
3-6 år - deltidsplads ved barsel-/forældreorlov(30t.) 3.696 kr. 924 kr.
Halvdagsplads 3.172 kr. 793 kr.
Anholt 85% 5.392 kr. 1.348 kr.
Anholt skolebørn 2.104 kr. 1.427 kr.
4.kl. Anholt 1.052 kr. 714 kr.
         
Dagplejen - forældrebetaling 48 timer 10.661 kr. 2.665 kr.
Dagplejen - deltidsplads ved barsel-/forældreorlov(30t) 6.663 kr. 1.666 kr.
         
Tidlig SFO 6.344 kr. 1.586 kr.
SFO - forældrebetaling 2.629 kr. 1.784 kr.
SFOII Morgenmodul*** 318 kr.
SFOII Eftermiddagsmodul*** 510 kr.
SFOII Heldagspasning*** 818 kr.
SFO ifb. Specialundervisning forældrebetaling 2.629 kr. 1.784 kr.
         
Juniorklubber USK 2.550 kr. 510 kr.
Juniorklub morgenpasning** 318 kr.
Klub ifb. Specialundervisning forældrebetaling 2.550 kr. 510 kr.
         
Tilskud til private institutioner for 51,5 time Tilskud
Driftstilskud 0-2 årige 7.867 kr.
Administrationsbidrag 0-2 årige 274 kr.
Bygningstilskud 0-2 årige 449 kr.
Driftstilskud 3-5 årige 4.148 kr.
Administrationsbidrag 3-5 årige 159 kr.
Bygningstilskud 3-5 årige 203 kr.
         
Tilskud privat pasning  Max tilskud
Fuld tid
0-2 årige* 5.997 kr.
3-5 årige* 3.225 kr.
         
Kombinationstilbud
0-2 år:
40 timer daginstitution 9.017 kr. 2.254 kr.
30 timer daginstitution 6.763 kr. 1.691 kr.
20 timer daginstitution 4.509 kr. 1.127 kr.
3-5 år
40 timer dagtilbud 4.927 kr. 1.232 kr.
30 timer dagtilbud 3.696 kr. 924 kr.
20 timer dagtilbud 2.464 kr. 616 kr.
Dagpleje - forældrebetaling
40 timer dagtilbud 8.884 kr. 2.221 kr.
30 timer dagtilbud 6.663 kr. 1.666 kr.
20 timer dagtilbud 4.442 kr. 1.111 kr.
Fleksibel pasning Max tilskud
0-2 år
31,50 timer fleksibel pasning* 3.668 kr.
21,50 timer fleksibel pasning* 2.504 kr.
11,50 timer fleksibel pasning* 1.339 kr.
3-5 år
31,50 timer fleksibel pasning* 1.973 kr.
21,50 timer fleksibel pasning* 1.347 kr.
11,50 timer fleksibel pasning* 720 kr.
         

*Ekskl. 4% reduktion for administration af forældrenes ordning

Der opkræves betaling i 12 måneder om året til dagpleje, integreret institution og tidlig SFO. 

Der opkræves betaling i 11 måneder om året til sfo og klub. Juli måned er betalingsfri. 

Enkelte institutioner har deltidspladser, taksten er halv pris af en fuldtidstakst, og timeantallet er 25 timer fordelt med 5 timer hver dag.

**De børn der går i juniorklub kan tilvælge et morgenmodul. Pasningen vil foregå i skolernes SFO. Der kan ikke søges økonomisk friplads til børn i klubtilbud. 

***Enkelte skoler tilbyder SFOII tilbud, for 5. og 6. klasses elever. Forældre skal være opmærksomme på, at hvis der ønskes pasning på skolefridage, skal barnet være tilmeldt heldagspasning.  


Takster 2019

Driftsudgift 

Takst

100%

25%

Daginstitutioner - forældrebetaling

0-2 år 10.866 kr. 2.716 kr.
3-6 år 5.938 kr. 1.484 kr.
Halvdagsplads 2.969 kr. 742 kr.
Anholt 85% 5.047 kr. 1.262 kr.
Anholt skolebørn 2.244 kr. 1.391 kr.
4.kl. Anholt 1.122 kr. 695 kr.
         

Dagplejen - forældrebetaling

10.563
kr. 2.641
kr.
         
Tidlig SFO 5.938 kr. 1.484 kr.
SFO - forældrebetaling 2.804 kr. 1.739 kr.
SFOII Morgenmodul 309 kr.
SFOII Eftermiddagsmodul 609 kr.
SFOII Heldagspasning**** 918 kr.
SFO ifb. Specialundervisning forældrebetaling 2.804 kr. 1.739 kr.
         
Juniorklubber USK 3.045 kr. 609 kr.
Juniorklub morgenpasning** 309 kr.
Klub ifb. Specialundervisning forældrebetaling 982 kr. 609 kr.
 
         
Tilskud til private institutioner for 51,5 time Tilskud
Driftstilskud 0-2 årige 7.560 kr.
Administrationsbidrag 0-2 årige 224 kr.
Bygningstilskud 0-2 årige 437 kr.
Driftstilskud 3-5 årige 3.760 kr.
Administrationsbidrag 3-5 årige 125 kr.
Bygningstilskud 3-5 årige 190 kr.
         
Tilskud privat pasning  Max tilskud
Fuld tid
0-2 årige* 5.942 kr.
3-5 årige* 2.950 kr.
         
Kombinationstilbud
0-2 år:
40 timer daginstitution 8.440 kr. 2.110 kr.
30 timer daginstitution*** 6.330 kr. 1.582 kr.
20 timer daginstitution 4.220 kr. 1.055 kr.
3-6 år
40 timer dagtilbud 4.612 kr. 1.153 kr.
30 timer dagtilbud*** 3.459 kr. 865 kr.
20 timer dagtilbud 2.306 kr. 576 kr.
Dagpleje - forældrebetaling
40 timer dagtilbud 8.803 kr. 2.201 kr.
30 timer dagtilbud*** 6.602 kr. 1.650 kr.
20 timer dagtilbud 4.401 kr. 1.100 kr.
Fleksibel pasning Max
0-2 år
31,50 timer fleksibel pasning* 3.634 kr.
21,50 timer fleksibel pasning* 2.481 kr.
11,50 timer fleksibel pasning* 1.327 kr.
3-6 år
31,50 timer fleksibel pasning* 1.804 kr.
21,50 timer fleksibel pasning* 1.232 kr.
11,50 timer fleksibel pasning* 659 kr.
         

*Ekskl. 4% reduktion for administration af forældrenes ordning

Der opkræves betaling i 12 måneder om året til dagpleje, integreret institution og tidlig SFO. 

Der opkræves betaling i 11 måneder om året til sfo og klub. Juli måned er betalingsfri. 

Enkelte institutioner har deltidspladser, taksten er halv pris af en fuldtidstakst, og timeantallet er 25 timer fordelt med 5 timer hver dag.

**De børn der går i juniorklub kan tilvælge et morgenmodul. Pasningen vil foregå i skolernes SFO. Der kan ikke søges økonomisk friplads til børn i klubtilbud. 

***Taksterne er også gældende for 30 timers deltidspladser, for forældre der afholder fravær i medfør af barselsloven.

****Enkelte skoler tilbyder SFOII tilbud, for 5. og 6. klasses elever. Forældre skal være opmærksomme på, at hvis der ønskes pasning på skolefridage, skal barnet være tilmeldt heldagspasning.