Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Takster

Takster 2019

Driftsudgift 

Takst

100%

25%

Daginstitutioner - forældrebetaling

0-2 år 10.866 kr. 2.716 kr.
3-6 år 5.938 kr. 1.484 kr.
Halvdagsplads 2.969 kr. 742 kr.
Anholt 85% 5.047 kr. 1.262 kr.
Anholt skolebørn 2.244 kr. 1.391 kr.
4.kl. Anholt 1.122 kr. 695 kr.
         

Dagplejen - forældrebetaling

10.563
kr. 2.641
kr.
         
Tidlig SFO 5.938 kr. 1.484 kr.
SFO - forældrebetaling 2.804 kr. 1.739 kr.
SFO ifb. Specialundervisning forældrebetaling 2.804 kr. 1.739 kr.
         
Juniorklubber USK 3.045 kr. 609 kr.
Juniorklub morgenpasning** 309 kr.
Klub ifb. Specialundervisning forældrebetaling 982 kr. 609 kr.
 
         
Tilskud til private institutioner for 51,5 time Tilskud
Driftstilskud 0-2 årige 7.560 kr.
Administrationsbidrag 0-2 årige 224 kr.
Bygningstilskud 0-2 årige 437 kr.
Driftstilskud 3-5 årige 3.760 kr.
Administrationsbidrag 3-5 årige 125 kr.
Bygningstilskud 3-5 årige 190 kr.
         
Tilskud privat pasning  Max tilskud
Fuld tid
0-2 årige* 5.942 kr.
3-5 årige* 2.950 kr.
         
Kombinationstilbud
0-2 år:
40 timer daginstitution 8.440 kr. 2.110 kr.
30 timer daginstitution*** 6.330 kr. 1.582 kr.
20 timer daginstitution 4.220 kr. 1.055 kr.
3-6 år
40 timer dagtilbud 4.612 kr. 1.153 kr.
30 timer dagtilbud*** 3.459 kr. 865 kr.
20 timer dagtilbud 2.306 kr. 576 kr.
Dagpleje - forældrebetaling
40 timer dagtilbud 8.803 kr. 2.201 kr.
30 timer dagtilbud*** 6.602 kr. 1.650 kr.
20 timer dagtilbud 4.401 kr. 1.100 kr.
Fleksibel pasning Max
0-2 år
31,50 timer fleksibel pasning* 3.634 kr.
21,50 timer fleksibel pasning* 2.481 kr.
11,50 timer fleksibel pasning* 1.327 kr.
3-6 år
31,50 timer fleksibel pasning* 1.804 kr.
21,50 timer fleksibel pasning* 1.232 kr.
11,50 timer fleksibel pasning* 659 kr.
         

*Ekskl. 4% reduktion for administration af forældrenes ordning

Der opkræves betaling i 12 måneder om året til dagpleje, integreret institution og tidlig SFO.

Enkelte institutioner har deltidspladser, taksten er halv pris af en fuldtidstakst, og timeantallet er 25 timer fordelt med 5 timer hver dag.

Der opkræves betaling i 11 måneder om året til sfo og klub. Juli måned er betalingsfri. 
**De børn der går i juniorklub kan tilvælge et morgenmodul. Pasningen vil foregå i skolernes SFO. Der kan ikke søges økonomisk friplads til børn i klubtilbud. 

**Enkelte skoler tilbyder også SFOII tilbud, for 5. og 6. klasses elever. Her er taksten den samme som til juniorklub samt juniorklub morgenmodul. Forældre skal være opmærksomme på, at hvis der ønskes pasning på skolefridage, skal barnet være tilmeldt heldagspasning. 

***Taksterne er også gældende for 30 timers deltidspladser, for forældre afholder fravær i medfør af barselsloven. 

Der er 1 måneds opsigelse på dagpleje, daginstitutioner og sfo til den 15. eller den sidste i den efterfølgende måned.

Kontakt Pladsanvisningen på pladsanvisningen@norddjurs.dk 


Takster 2018

Driftsudgift  Takst
100% 25%
Daginstitutioner - forældrebetaling
0-2 år 11.341 kr. 2.835 kr.
3-6 år 6.197 kr. 1.549 kr.
Halvdagsplads 3.099 kr. 775 kr.
Anholt 85% 5.268 kr. 1.317 kr.
Anholt skolebørn 1.773 kr. 1.099 kr.
4.kl. Anholt 886 kr. 550 kr.
         
Dagplejen - forældrebetaling  10.296 kr. 2.574 kr.
         
Tidlig SFO 6.197 kr. 1.549 kr.
SFO - forældrebetaling 2.216 kr. 1.374 kr.
(forældrebetalingen udgør 62% af driftsomk.)
SFO ifb. Specialundervisning forældrebetaling 2.216 kr. 1.374 kr.
         
Juniorklubber USK 2.434 kr. 487 kr.
Juniorklub morgenpasning** 300 kr.
Klub ifb. Specialundervisning forældrebetaling 785 kr. 487 kr.
         
Tilskud til private institutioner for 51,5 time Tilskud
Driftstilskud 0-2 årige 7.552 kr.
Administrationsbidrag 0-2 årige 223 kr.
Bygningstilskud 0-2 årige 436 kr.
Driftstilskud 3-5 årige 3.936 kr.
Administrationsbidrag 3-5 årige 130 kr.
Bygningstilskud 3-5 årige 198 kr.
         
Tilskud privat pasning  Max tilskud
Fuld tid
0-2 årige* 5.791 kr.
3-5 årige* 3.086 kr.
         

*Ekskl. 4% reduktion for administration af forældrenes ordning

Der opkræves betaling i 12 måneder om året til dagpleje, integreret institution og tidlig SFO.

Enkelte institutioner har deltidspladser, taksten er halv pris af en fuldtidstakst, og timeantallet er 25 timer fordelt med 5 timer hver dag.

Der opkræves betaling i 11 måneder om året til sfo og klub. Juli måned er betalingsfri. 
**De børn der går i juniorklub kan tilvælge et morgenmodul. Pasningen vil foregå i skolernes SFO. Der kan ikke søges økonomisk friplads til børn i klubtilbud. 

Der er 1 måneds opsigelse på dagpleje, daginstitutioner og sfo til den 15. eller den sidste i den efterfølgende måned.

Kontakt Pladsanvisningen på pladsanvisningen@norddjurs.dk 


Takster 2017

(gældende fra 1. juni 2017)

Driftsudgift Takst
100% 25%
Daginstitutioner - forældrebetaling                
0-2 år 10.833 kr. 2.708 kr.
3-6 år 5.920 kr. 1.480 kr.
Halvdagsplads 2.960 kr. 740 kr.
Anholt 85% 5.032 kr. 1.258 kr.
Anholt skolebørn 1.742 kr. 1.080 kr.
4.kl Anholt 871 kr. 540 kr.
         
Dagplejen - forældrebetaling 10.133 kr. 2.533 kr.
         
Tidlig SFO 5.920 kr. 1.480 kr.
SFO - forældrebetaling 2.177 kr. 1.350 kr.
(forældrebetalingen udgør 62% af driftsomk.)
SFO ifb. Specialundervisning forældrebetaling 2.177 kr. 1.350 kr.
         
Juniorklubber USK 2.398 kr. 480 kr.
Klub ifb. Specialundervisning forældrebetaling 773 kr. 480 kr.
         
Tilskud til private institutioner for 51,5 time Tilskud
Driftstilskud 0-2 årige 7.478 kr.
Administrationsbidrag 0-2 årige 218 kr.
Bygningstilskud 0-2 årige 426 kr.
Driftstilskud 3-5 årige 3.964 kr.
Administrationsbidrag 3-5 årige 124 kr.
Bygningstilskud 3-5 årige 189 kr.
         
Tilskud privat pasning  max tilskud
Fuld tid
0-2 årige* 5.700 kr.
3-5 årige* 3.062 kr.
         

*Ekskl. 4% reduktion for administration af forældrenes ordning

Der opkræves betaling i 12 måneder om året til dagpleje, integreret institution og tidlig SFO.

Enkelte institutioner har deltidspladser, taksten er halv pris af en fuldtidstakst, og timeantallet er 25 timer fordelt med 5 timer hver dag.

Der opkræves betaling i 11 måneder om året til sfo og klub. Juli måned er betalingsfri. Der kan ikke søges økonomisk friplads til børn i klubtilbud.

Der er 1 måneds opsigelse på dagpleje, daginstitutioner og sfo til den 15. eller den sidste i den efterfølgende måned.

Kontakt Pladsanvisningen på pladsanvisningen@norddjurs.dk 


Takster 2017

(gældende fra 1. januar 2017-31. maj 2017)

Driftsudgift  Takst
100% 25%
Daginstitutioner - forældrebetaling
0-2 år 10.668 kr. 2.667 kr.
3-6 år 5.830 kr. 1.457 kr.
Halvdagsplads 2.915 kr. 729 kr.
Anholt 85% 4.955 kr. 1.239 kr.
Anholt skolebørn 1.742 kr. 1080 kr.
4.kl. Anholt 871 kr. 540 kr.
         
Dagplejen - forældrebetaling  10.133 kr. 2.533 kr.
         
Tidlig SFO 5.830 kr. 1.457 kr.
SFO - forældrebetaling 2.177 kr. 1.350 kr.
(forældrebetalingen udgør 62% af driftsomk.)
SFO ifb. Specialundervisning forældrebetaling 2.177 kr. 1.350 kr.
         
Juniorklubber USK 2.398 kr. 480 kr.
Klub ifb. Specialundervisning forældrebetaling 773 kr. 480 kr.
         
Tilskud til private institutioner for 51,5 time Tilskud
Driftstilskud 0-2 årige 7.435 kr.
Administrationsbidrag 0-2 årige 217 kr.
Bygningstilskud 0-2 årige 423 kr.
Driftstilskud 3-5 årige 3.896 kr.
Administrationsbidrag 3-5 årige 122 kr.
Bygningstilskud 3-5 årige 187 kr.
         
Tilskud privat pasning  max tilskud
Fuld tid
0-2 årige* 5.700 kr.
3-5 årige* 3.011 kr.
Deltid (25 timer)
0-2 årige* 2.850 kr.
3-5 årige* 1.506 kr.
         

* Ekskl. 4% reduktion i tilskuddet for administration af forældrenes ordning

Der opkræves betaling i 12 måneder om året til dagpleje, integreret institution og tidlig sfo.

Enkelte institutioner har deltidspladser, taksten er halv pris af en fuldtidstakst, og timeantallet er 25 timer fordelt med 5 timer hver dag.

Der opkræves betaling i 11 måneder om året til sfo og klub. Juli måned er betalingsfri. Der kan ikke søges økonomisk friplads til børn i klubtilbud.

Der er 1 måneds opsigelse på dagpleje, daginstitutioner og sfo til den 15. eller den sidste i den efterfølgende måned.

 Kontakt Pladsanvisningen på pladsanvisningen@norddjurs.dk