Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Økonomisk friplads

Hvordan søger jeg økonomisk friplads.

Søg om økonomisk friplads

Der kan søges om hel eller delvis friplads af økonomiske årsager. Betaling af dagtilbuddet kan nedsættes, hvis husstandsindkomsten i 2021 er under 576.800 kr. 

Modtager af regningen er ansvarlig for, at det er den rigtige indkomst bevillingen er beregnet efter. Hvis indkomsten er sat for lavt, vil beløbet blive opkrævet hos regningsmodtager den efterfølgende måned og hvis indkomsten er sat for højt vil det manglende tilskud blive tilbagebetalt.

Derudover vil man eventuelt blive reguleret det efterfølgende år. Begge forældre hæfter solidarisk så længe de bor på samme adresse. 

Du kan søge eller ændre din nuværende økonomiske friplads på Digital Pladsanvisning med din NemId. 

Du kan først søge når dit barn er tilbudt en plads, og du kan ikke søge om økonomisk fripladstilskud med tilbagevirkende kraft. 

En friplads, er gældende fra den 1. i den efterfølgende måned, ansøgning er modtaget. Ved nyindmeldelser gælder fripladsen dog fra datoen for indmeldelsen, hvis der senest er ansøgt i måneden efter barnet er indmeldt. 

Bevilling eller afslag sendes indenfor 14 dage fra ansøgningen er modtaget i Pladsanvisningen.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du har søgt som enlig, så kan ansøgningen ikke behandles før at samlever er fraflyttet adressen. 

Du kan kun søge om økonomisk fripladstilskud i Norddjurs Kommune, hvis du har bopæl i Norddjurs Kommune. Har du bopæl i en anden kommune, skal du søge om økonomisk friplads dér. 

Husstandens indkomst

På ansøgningen er det husstandens samlede aktuelle månedsindkomst før SKAT, men efter AM-bidrag, der skal oplyses. 

Er den aktuelle månedsindkomst omregnet til årsindkomst (aktuel månedsindkomst x 12) på 181.701 kr. eller derunder, er man efter ansøgning berettiget til 100 % økonomisk fripladstilskud og vil således ikke blive opkrævet forældrebetaling. 

Er den aktuelle månedsindkomst omregnet til en årsindkomst mellem 181.701 kr. og 563.800 kr. er man efter ansøgning berettiget til et delvist økonomisk fripladstilskud.

Er den aktuelle månedsindkomst omregnet til en årsindkomst over 576.800 kr. er man ikke berettiget til at modtage økonomisk fripladstilskud.

Feriepenge

Feriepenge tæller som indkomst for den måned, hvor de fremgår af indkomstregistret, det vil sige når de er udbetalt eller henlagt til feriekonto. Det vil for de fleste lønmodtagere betyde, at der vil ske genberegning af deres fripladstilskud for april eller maj måned.

Såfremt feriepenge opgøres i forbindelse med jobskifte, vil disse feriepenge fremgå i den måned, hvor de er registreret, også selvom de ikke udbetales på det tidspunkt.

Samlevende

Bor et barn kun sammen med den ene af forældrene, som er gift eller lever i et samlivsforhold med en anden person, sker der en sammenlægning af indkomsterne i husstanden.

Bor et barn af ikke-samlevende forældre lige meget hos begge forældre, beregnes fripladstilskud på grundlag af husstandsindkomsten hos den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt Folkeregistret.

Besked om ændringer

Modtagere af økonomisk fripladstilskud har pligt til at underrette Skole- og dagtilbudsafdelingen om forhold af betydning for retten til fripladstilskud.

Indkomst- eller husstandsændringer kan ske direkte på den Digitale Pladsanvisning ved at lave en ny ansøgning om økonomisk friplads med de ændrede forhold.

Du vil derefter modtage en ny bevilling.

Der skal sendes ny ansøgning om økonomisk friplads hvis:

  • Du bliver enlig

  • Samlevende

  • Hvis ændringen i indkomsten er varig

Der skal ikke søges igen ved årsskiftet.

 

Kort over daginstitutioner

På kortet kan du se kontaktoplysninger og finde vej til daginstitutioner i Norddjurs Kommune:

Kontakt

Pladsanvisningen
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg

Telefontid i Pladsanvisningen:
Mandag:   10.00-15.00
Tirsdag:    10.00-15.00
Onsdag:    Lukket
Torsdag:   10.00-17.00
Fredag:     Lukket