Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Økonomisk friplads

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om økonomisk friplads.

Ansøgning, samtykke og sagsbehandlingstid:

Hvem kan søge økonomisk friplads?

Hvordan søger jeg økonomisk friplads tilskud?

Skal jeg lave en ansøgning pr. barn? 

Jeg kan ikke komme videre med ansøgningen. Der står at samlever skal give samtykke. Hvordan gør han/hun det?

Hvor lang sagsbehandlingstid er der og hvordan får jeg svar? 

Hvornår gælder det økonomiske fripladstilskud fra?

Mit barn er endnu ikke indmeldt, men står på venteliste. Hvornår kan jeg søge om økonomisk fripladstilskud?

Jeg er tilflytter og ønske at beholde pladsen i fraflytningskommunen. Følger den økonomiske friplads automatisk med?

Indkomster:

Er det indkomsten før eller efter SKAT jeg skal søge med? 

Tæller feriepenge med i beregningen af fripladstilskuddet?

Skal børnepenge eller SU-lån medregnes i indkomsten?

Fradrag:

Kan jeg få mere i økonomisk friplads, hvis jeg har mere end 1 barn i hjemmet?

Kan jeg få mere i økonomisk friplads, hvis jeg er enlig?

Spørgsmål om opkrævning:

Jeg har modtaget brev om at jeg har fået økonomisk friplads gældende fra 1. juni. Jeg har dog alligevel modtaget en opkrævning for juni måned. Hvad gør jeg?

Jeg har modtaget en regning hvor det fremgår, at det vedrører forældrebetaling for juni måned. Jeg har allerede betalt forældrebetaling for denne måned. Hvorfor modtager jeg en faktura igen?

Hvordan laver man en indsigelse på en agterskrivelse/forhøjelse af forældrebetaling?

Jeg har i mange år haft økonomisk friplads, men er nu begyndt at modtage opkrævninger på den fulde takst. Hvordan kan det være?

Vejledninger:

Vejledning til at ansøge om økonomisk friplads

Vejledning til at lave indsigelse

Besked om ændringer

Modtagere af økonomisk fripladstilskud har pligt til at underrette Skole- og dagtilbud om forhold af betydning for retten til fripladstilskud. 

Indkomst- eller husstandsændringer kan ske direkte på den digitale pladsanvisning ved at lave en ny ansøgning med de ændrede forhold. Du vil derefter modtage ny bevilling. 

Der skal sendes ny ansøgning om økonomisk friplads hvis:

• Du bliver enlig
• Hvis ændringen i indkomsten er varig
• Du bliver samlevende

Der skal ikke søges igen ved årsskiftet.

 

Kort over daginstitutioner

På kortet kan du se kontaktoplysninger og finde vej til daginstitutioner i Norddjurs Kommune:

Kontakt

Pladsanvisningen
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg

Telefontid i Pladsanvisningen:
Mandag:   10.00-15.00
Tirsdag:    10.00-15.00
Onsdag:    Lukket
Torsdag:   10.00-17.00
Fredag:     Lukket