Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Merudgifter til handicappede børn

Børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Der kan ydes støtte til forældre, der i hjemmet forsørger et barn med handicap.

En merudgift er differencen mellem forsørgelsen i hjemmet af et handi­cappet barn i forhold til et ikke-handicappet barn.

Der skal endvidere være tale om en nød­vendig merudgift.

Et handicappet barn er - i servicelovens forstand - et barn med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Hvis du vil søge om dækning af merudgifter, kan du benytte dette ansøgningsskema på borger.dk (åbner nyt vindue)

Har du brug for råd og vejledning af en familierådgiver i Handicapteamet kan du kontakte Børne- og Familieteamets forkontor.