Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Merudgifter til handicappede børn

Der kan ydes støtte til forældre, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

En merudgift er de ekstra udgifter, der er forbundet med forsørgelsen i hjemmet af et handi­cappet barn i forhold til et ikke-handicappet barn.

Der skal være tale om en nød­vendig merudgift.

Et handicappet barn er - i servicelovens forstand - et barn med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Hvis du vil søge om dækning af merudgifter, kan du benytte dette ansøgningsskema på borger.dk (åbner nyt vindue)

Har du brug for råd og vejledning af en familierådgiver, kan du kontakte modtagelsen i Børne- og familieafdelingen på mail: modtagelsen@norddjurs.dk eller tlf. 21 13 74 96.