Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Der kan ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

For nogle børn med handicap kan det være den bedste løsning, at de passes hjemme af deres forældre.

Hvis Handicapteamet i Børne- og familieafdelingen vurderer det nødvendigt, at ét af barnets forældre helt eller delvist passer barnet hjemme og derfor ikke kan arbejde som hidtil, kan denne forælder søge kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis du vil søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, kan du benytte dette ansøgningsskema på borger.dk (åbner nyt vindue)

Har du brug for råd og vejledning af en familierådgiver, kan du kontakte modtagelsen i Børne- og familieafdelingen på mail: modtagelsen@norddjurs.dk eller tlf. 21 13 74 96.