Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Økonomisk hjælp

Som forældre til et handicappet barn er der forskellige muligheder for økonomisk hjælp

Merudgifter for handicappede børn

Hvis du har et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, har du mulighed for at søge økonomisk hjælp til merudgifter man har i forhold til barnet.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

For nogle børn med handicap kan det være den bedste løsning, at de passes hjemme af deres forældre. Hvis det er nødvendigt, at én af jer helt eller delvist passer jeres barn og derfor ikke kan arbejde som hidtil, kan I søge kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.