Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende og foregribende foranstaltninger kan forhindre, at børn og unge får behov for længerevarende sociale indsatser, som for eksempel en anbringelse udenfor hjemmet.

Forebyggelse handler om, at udsatte børn og unge får støtte på et tidligt tidspunkt i problemudviklingen, og inden der bliver grundlag for en social indsats. Det har i den forbindelse afgørende betydning at understøtte inklusionen i almenområdets mange forskellige tilbud og arbejde for, at børnene og de unge får de sociale kompetencer, der er en forudsætning for at kunne deltage på lige vilkår.

Kommunen bliver bekendt med, at der er behov for forebyggelse på flere forskellige måder:

  • via opsøgende arbejde ved f.eks. ungdomskonsulenter, sundhedsplejen og Fremskudt Indsats
  • ved direkte henvendelse fra forældre eller barnet / den unge selv
  • ved henvendelse fra almensystemets tilbud, for eksempel skoler og dagtilbud
  • via underretninger fra borgere, foreninger og samarbejdspartnere

Alle sager skal behandles ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering og i overensstemmelse med den sammenhængende børnepolitik. Ved sagsbehandlingen inddrages både faglige og økonomiske hensyn.

Forebyggende foranstaltninger kan være:

  • Råd og vejledning
  • Socialpædagogisk friplads
  • Familiebehandling
  • Aflastning
  • Kontaktperson
  • Ophold på efterskole

Norddjurs Kommune har en vedtaget kvalitetsstandard for forebyggende foranstaltninger 0-18 år. (pdf, åbner nyt vindue)