Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Undgå anbringelse

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggelse handler først og fremmest om, at udsatte børn og unge får støtte, inden der bliver grundlag for en social indsats. Det har i den forbindelse afgørende betydning at understøtte inklusionen i normalsystemets mange forskellige tilbud og arbejde for at give børn og unge de sociale kompetencer, der er en forudsætning, hvis man skal kunne deltage på lige vilkår.

Forebyggelse beskriver den del af indsatsen, der søger at forhindre, at børn og unge får behov for anbringelse udenfor hjemmet.

Kommunen bliver bekendt med, at der er behov for forebyggelse på flere forskellige måder:

 • via opsøgende arbejde ved f.eks. ungdomskonsulenter
 • ved direkte henvendelse fra forældre eller barnet / den unge selv
 • ved henvendelse fra normalsystemets tilbud
 • via de tværfaglige samarbejdsgrupper på skolerne. I Norddjurs Kommune kaldes disse møder KUK møder = konsultation-udvikling-koordinering
 • via underretninger fra borgere, foreninger og samarbejdsparter

Alle sager skal behandles ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering og i overensstemmelse med den sammenhængende børnepolitik. Ved sagsbehandlingen inddrages både faglige og økonomiske hensyn.

Forebyggende foranstaltninger kan være:

 • Råd og vejledning
 • Socialpædagogisk friplads
 • Familiebehandling
 • Aflastning
 • Kontaktperson
 • Ophold på efterskole

Norddjurs Kommune har en vedtaget kvalitetsstandard for forebyggende foranstaltninger 0-18 år. (pdf, åbner nyt vindue)