Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilsyn

Konkret og generelt tilsyn med børn, unge og plejefamilier.

Norddjurs Kommune hører til Socialtilsyn Midt, som fører tilsyn med generelt godkendte plejefamilier og godkendte opholdssteder og institutioner for børn og unge.

Norddjurs Kommune fører selv tilsynet med konkret godkendte plejefamilier og netværksplejefamilier.

Det konkrete tilsyn med anbragte børn og unge:

Tilsynet foretages af den sagsansvarlige familierådgiver i Myndighedsafdelingens Børne- og Familieteam.

Det konkrete tilsyn skal medvirke til at sikre, at barnet/den unge trives på anbringelsesstedet, og at anbringelsens formål tilgodeses.

Der aflægges minimum 2 årlige besøg på anbringelsesstedet, hvor familierådgiver taler med barnet/den unge.