Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aflastning og anbringelse

Norddjurs Kommune anvender løbende plejefamilier og institutioner til mange forskelligartede opgaver.

Der kan være tale om længerevarende permanente ophold, og der kan være tale om afgrænsede aflastningsopgaver.

Norddjurs Kommune har et stort antal plejefamilier, der er beskæftigede indenfor områderne: aflastning, døgnpleje og netværkspleje.

Norddjurs Kommune anvender derudover institutioner til aflastning og døgnophold, når det er vurderet, at opgaven ikke kan løses i en plejefamilie.

I anbringelsesstrategien er der fokus på, at børn og unge så vidt muligt skal anbringes i deres nærmiljø. Derfor arbejdes der løbende med at udvikle egne lokale tilbud.