Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børn og unge med særlige behov

På denne side og undersider kan du læse om Norddjurs Kommunes tilbud til børn, unge og familier med særlige behov

Underretninger

Alle er forpligtet til at underrette kommunen om det, hvis de er bekendt med, at et barn eller en ung lever under forhold, der ikke er forsvarlige. Du kan læse mere om underretninger i menuen til venstre eller ved at klikke her.

Børnefaglig undersøgelse

Når kommunen bliver bekendt med, at et barn/en ung har vanskeligheder af en sådan karakter, at der kan være behov for særlig støtte, skal der foretages en undersøgelse af barnets/den unges og familiens forhold.

Den børnefaglige undersøgelse skal danne grundlag for en vurdering af, om der skal iværksættes støtte - og i givet fald hvilken støtte, der er behov for.

Den børnefaglige undersøgelse bygger på viden fra barnet/den unge og familien samt fagpersoner fra f.eks. dagtilbud og skole.

Undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter, at kommunen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte.

Hvis særlige forhold taler for det, kan der iværksættes foreløbig eller akut støtte, mens undersøgelsen er under udarbejdelse. Herigennem kan det sikres, at barnets / den unges problemer ikke forværres i løbet af undersøgelsen.

Kontakt rådgiver

Har du brug for råd og vejledning af en familierådgiver, kan du kontakte modtagelsen i Børne- og familieafdelingen på mail: modtagelsen@norddjurs.dk eller tlf. 21 13 74 96.