Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Børn med særlige behov

Når kommunen bliver bekendt med, at et barn/en ung har vanskeligheder af en sådan karakter, at der kan være behov for særlig støtte, skal der foretages en undersøgelse af barnets/den unges og familiens forhold.

Den børnefaglige undersøgelse skal danne grundlag for en vurdering af, om der skal iværksættes støtte - og i givet fald hvilken støtte, der er behov for.

Den børnefaglige undersøgelse bygger på viden fra barnet/den unge og familien samt fagpersoner fra f.eks. dagtilbud og skole.

Undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter, at kommunen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte.

Hvis særlige forhold taler for det, kan der iværksættes foreløbig eller akut støtte, mens undersøgelsen er under udarbejdelse.

Det er således muligt at sikre, at barnets / den unges problemer ikke forværres i løbet af undersøgelsen.

Den Sociale Døgnvagt

Ungdomskonsulenterne varetager Norddjurs Kommunes sociale Døgnvagt.

Funktionen træder i kraft, når kommunen har lukket. Det vil sige efter kl.16.00 på hverdage, i alle weekender, på helligdage og på særlige lukkedage.

Det vil typisk være politiet, andre kommuner, sygehuse og sundhedsvæsnet samt andre kommunale institutioner, der benytter sig af den sociale døgnvagt.

Den sociale Døgnvagt kan kontaktes på tlf. 21 73 60 18