Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Har du gæld til Kommunen

Har du gæld til kommunen eller er du i tvivl om du har?

Så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til opkrævningen i Norddjurs Kommune.

Vi kan fortælle dig om hvilke muligheder der er for at indgå en betalingsordning, sætte en regning i bero mv.

Hvis du ikke betaler, vil der løbe renter og gebyrer på efter gældende regler.

Hvis du får en overskydende skat, negativ moms eller andre tilgodehavender fra det offentlige, skal du være opmærksom på, at der kan ske modregning i disse udbetalinger til din gæld hos Norddjurs Kommune.

Hvis din gæld vedrører betaling for dag- og fritidstilbud, kan der også ske modregning i børne- og ungeydelsen.

Ovenstående er gældende, selvom der er indgået en betalingsordning.

Skylder du ejendomsskat eller andre fortrinsberettigede krav, skal du være særlig opmærksom på følgende:

Hvis man ikke betaler sin ejendomsskat eller andre fortrinsberettigede krav til tiden, får man først rykkere, herefter bliver der lavet udlæg i ejendommen, og senere bliver der koblet en advokat på sagen.

Det er dyrt, og i værste fald kan det ende med en tvangsauktion.

 

Lukkedage

Administrationsbygningerne og Jobcentret er lukket på følgende dage:

  • 1. maj
  • dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag (den 5. juni)
  • dagene mellem jul og nytår og på alle helligdage


Find vej til de tre administrationsbygninger: