Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ind- og udrejse

Hvad skal du gøre ved ind - og udrejse?

Indrejse

Når du flytter til Danmark fra udlandet skal du henvende dig personligt til folkeregistret i den kommune du flytter til.

Her skal du udfylde blanketten anmeldelse af indrejse. For at kunne blive registreret, skal du have en bolig eller et fast opholdssted.

Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du have opholdstilladelse for at blive registreret i Danmark.

Opholdstilladelse fås ved Udlændingestyrelsen eller Statsforvaltningen.

Du kan læse mere om opholdstilladelse her: www.nyidanmark.dk

Du skal også medbringe dit pas.

Udrejse

Ophold i udlandet over 6 måneder skal altid anmeldes som en fraflytning.

Dette gøres digitalt med din nemID på borger.dk.

Hvis opholdet i udlandet varer 6 måneder eller derunder, og den hidtidige bolig opretholdes til fuld rådighed, har vedkommende, efter anmodning, ret til at forblive registreret med bopæl dér.

Udrejse til et andet nordisk land skal anmeldes i tilflytningslandet og registreres først, når indrejsen er accepteret af tilflytningslandet.

 


Find vej til de tre administrationsbygninger:

Lukkedage

Administrationsbygningerne og Jobcentret er lukket på følgende dage:

  • 1. maj
  • dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag (den 5. juni)
  • dagene mellem jul og nytår og på alle helligdage