Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ind- og udmeldelse af folkekirken

Indmeldelse i folkekirken sker normalt ved dåb.

Udmeldelse sker ved henvendelse til præsten i bopælssognet, som meddeler udmeldelsen til folkeregistret.

Læs mere på Norddjurs Provsti på dette link

Du kan finde dit sogn på www.sogn.dk.

 


Find vej til de tre administrationsbygninger:

Lukkedage

Administrationsbygningerne og Jobcentret er lukket på følgende dage:

  • 1. maj
  • dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag (den 5. juni)
  • dagene mellem jul og nytår og på alle helligdage