Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Flytning og folkeregister

Meld flytning til folkeregistret på borger.dk. Du har pligt til at melde flytning til folkeregistret senest fem dage efter adresseskift.

Flytning til folkeregistret og Post Danmark online: Borger.dk - Når du skal flytte. Her kan du også se andre løsninger, som er aktuelle ved flytning.

Anmeld flytning på borger.dk:

Anmeld flytning på borger.dk

Folkeregistret vedligeholder Det Centrale Personregister (CPR) med oplysninger fra borgere og offentlige myndigheder.

Følgende oplysninger registreres i CPR:  

 • Personnummer
 • Navn
 • Adresse
 • Civilstand
 • Fødselsregistreringssted
 • Statsborgerskab
 • Slægtskab
 • Umyndiggørelse
 • Stilling
 • Folkekirkeforhold
 • Valgret
 • Kommunale forhold
 • Dødsfald
 • Folkeregisternotater
 


Find vej til de tre administrationsbygninger:

Lukkedage

Administrationsbygningerne og Jobcentret er lukket på følgende dage:

 • 1. maj
 • dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag (den 5. juni)
 • dagene mellem jul og nytår og på alle helligdage