Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktindsigt

Offentlighedsloven sikrer, at alle som udgangspunkt har ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning.

I den danske offentlige forvaltning har man et princip om offentlighed i forvaltningen, kaldet offentlighedsprincippet.

Princippet indebærer, at offentligheden, f.eks. borgere og presse, som hovedregel skal have adgang til - og indsigt i sager i det offentlige.

Dette betyder både retten til at overvære og citere fra retssager, og retten til at få adgang til dokumenter fra forvaltningen.

Det sidste kaldes aktindsigt.

Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning, og dækker også over f.eks. kort, film eller tegninger.

Du kan læse mere om aktindsigt og offentlighed i forvaltningen på borger.dk.

 


Find vej til de tre administrationsbygninger:

Lukkedage

Administrationsbygningerne og Jobcentret er lukket på følgende dage:

  • 1. maj
  • dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag (den 5. juni)
  • dagene mellem jul og nytår og på alle helligdage
Besøg Norddjurs Kommune på Facebook:

Facebook Logo Footer Forside 40Px