Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren behandler klager over kommunens sagsbehandling og medvirker til, at der ydes en god borgerservice med borgeren i centrum

Borgerrådgiveren skal være med til at styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration.

Borgerrådgiveren er ansat af kommunalbestyrelsen og er en rådgivnings- og klageinstans, som er uafhængig af kommunens administration.

Alle borgere i Norddjurs Kommune kan kontakte borgerrådgiveren, og det er gratis.

Hos borgerrådgiveren kan du:

- klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden m.v.

- få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen

- få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage

- få hjælp til at komme videre med en klage, hvis du har oplevet diskrimination i kommunen

- få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag

- komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.

Borgerrådgiveren kan også deltage som bisidder, hvis der er en samtale, du er utryg ved, og hjælpe dig med at forberede dig til samtalen, og efterfølgende hjælpe dig med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over:

- det faglige indhold i kommunale afgørelser

- de politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveau m.m.

- ansættelsesforhold i kommunen

- forhold som andre klageinstanser tager sig af.

Borgerrådgiveren behandler normalt ikke klager, hvis der er gået mere end 1 år efter hændelsen/forløbet.

Der foretages konkret vurdering.

Henvendelse:

Du er altid velkommen til at kontakte borgerrådgiveren - enten telefonisk, på mail eller ved personlig henvendelse.

Hvis du vil være sikker på at træffe borgerrådgiveren, er det en god ide at ringe og aftale en tid.

Borgerrådgiver Jesper Cortes
Tlf. 24 44 49 21 

Borgerrådgiver Tanja Kallehauge
Tlf. 30 69 61 04

Borgerrådgiver Nicolai Abildgaard
Tlf. 40 12 37 41

Mail: borgerraadgiveren@norddjurs.dk

Borgerrådgiveren kan træffes ved personligt fremmøde:

  • mandage på rådhuset i Grenaa, mødelokale 3, Torvet 3, Grenaa

  • tirsdage på rådhuset i Grenaa, mødelokale 2, Torvet 3, Grenaa

  • fredage i administrationsbygningen, Kirkestien 1, Allingåbro.

Alle dage kl. 9.00 - 15.00.

Billede af Borgerrådgiver Jesper Cortes.

Borgerrådgiver Jesper Cortes.
Foto: Norddjurs Kommune.