Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Her kan du finde akter og oplysninger vedr. vindmøller ved Hollandsbjerg.

Norddjurs kommune har modtaget ansøgning fra Vattenfall Vindkraft A/S om at udskifte de eksisterende vindmøller på Hollandsbjerg Enge. Vattenfall har 16.10.2019 fremsendt endelig ansøgning med ønske om opstilling af 12 møller på 180 meter.

Norddjurs Kommune har igangsat den politiske behandling af Vattenfalls ansøgning, der indledningsvist behandles i kommunens miljø- og teknikudvalg den 29. oktober 2019. Dette møde samt den videre politiske proces kan følges gennem dagsordener og referater fra politiske udvalg og kommunalbestyrelse på Norddjurs Kommunes hjemmeside www.norddjurs.dk

Norddjurs kommune ønsker åbenhed i sin forvaltning. Kommunen har derfor valgt løbende at lægge materiale vedrørende behandlingen af Vattenfalls ansøgning på denne hjemmeside. Alt materiale, der efter offentlighedsloven er pligt til give aktindsigt i efter anmodning herom, lægges herefter på hjemmesiden, der opdateres ugentligt hvis der er nyt på sagerne.

Med al materiale om sagen offentligt, er Norddjurs Kommune ikke forpligtet til at udlevere materialet i fysisk form, jævnfør Offentlighedsloven §40, stk. 2.

Politisk behandling:

Referat fra Miljø- og teknikudvalgsmøde tirsdag d. 29. oktober 2019 (Se punkt 1)

Materiale:

Opdateret korrespondance, materiale og henvendelser fra 25. november til 20. december 2019

Opdateret korrespondance, materiale og henvendelser af 25. november 2019

Opdateret VVM-materiale og korrespondance 20. december 2019

Aktindsigt i korrespondance med Vattenfall 

Sagsforløb Vindmøller Hollandsbjerg 2016

Her kan du se korrespondance mellem Norddjurs Kommune og Vattenfall

Mail vedr. rettet dato på ansøgningsmateriale

Her kan du se ansøgningsmateriale

Referat fra møde om Hollandsbjerg vindmølleprojekt fredag den 25. oktober 2019