Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Masteplan

Mastepolitik – vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master.

I 2013 vedtog kommunalbestyrelsen en mastepolitik med retningslinjer for opstilling af nye master og antenner til mobiltelefoni.

Masteplanen skal være et arbejdsredskab der gør det lettere for kommunens sagsbehandlere og for de ansøgende teleselskaber at placere master og antenner så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til planforhold, bevaringsinteresser og landskabelige forhold.

www.mastedatabasen.dk kan du bl.a. se, hvor eksisterende antenner er placeret og hvor der påtænkes placeret nye antenner.