Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktuelle offentliggørelser

Plan- og byggeområdet offentliggør lovpligtige høringer og afgørelser om byggeri.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.


Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til anvendelsesændring til daginstitution på adressen Revnvej 34, 8500 Grenaa, matr. nr. 8h Revn By, Vejlby.

Afgørelsen er offentliggjort den 28. juli 2021. Klagefristen udløber den 25. august 2021.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af containere på adressen Kastbjergvej 9A, 8585 Glesborg, matr. nr. 12i Glesborg By, Glesborg.

Afgørelsen er offentliggjort den 8. juli 2021. Klagefristen udløber den 5. august 2021.

----------

Landzonetilladelse til udstykning af ejendommen beliggende Østervej 59A, 8592 Anholt, matr. nr. 20a Anholt By, Anholt.

Afgørelsen er offentliggjort den 7. juli 2021. Klagefristen udløber den 4. august 2021.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på adressen Klitvej 94, 8585 Glesborg, matr. nr. 11r Fjellerup By, Fjellerup.

Afgørelsen er offentliggjort den 6. juli 2021. Klagefristen udløber den 3. august 2021.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus samt en garage- og værkstedsbygning på adressen Skovbrynet 5, 8541 Nimtofte, matr. nr. 12æ Løvenholm Hgd., Gjesing.

Afgørelsen er offentliggjort den 2. juli 2021. Klagefristen udløber den 30. juli 2021.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus med integreret garage på adressen Hovedvejen 17, 8500 Grenaa, matr. nr. 21b Mastrup by, Ginnerup.

Afgørelsen er offentliggjort den 1. juli 2021. Klagefristen udløber den 29. juli 2021.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af en dobbelt carport på adressen Hevring Møllevej 15, 8950 Ørsted, matr. nr. 15r St. Sjørup by, Estruplund.

Afgørelsen er offentliggjort den 30. juni 2021. Klagefristen udløber den 28. juli 2021.

----------

Landzonetilladelse til lovliggørelse af 2 shelters på adressen Tøjstrupvej 47, 8961 Allingåbro, matr. nr. 3r Vejlby by, Vejlby.

Afgørelsen er offentliggjort den 28. juni 2021. Klagefristen udløber den 26. juli 2021.


Debatoplæg


Kommuneplan - forslag


Lokalplan - forslag

Norddjurs Kommune har vedtaget Forslag til Lokalplan 103-707 for Anholt Bryghus.

Annoncering af lokalplanforslag 103-707

Forslag til Lokalplan 103-707

Forslaget er offentliggjort den 16. juni 2021. Bemærkninger og ændringsforslag kan indsendes til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail plan@norddjurs.dk senest den 6. august 2021. 

I forbindelse med Forslag til Lokalplan 103-707 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 14. juli 2021.

----------

Norddjurs Kommune har vedtaget Forslag til Lokalplan 100-707 for Grenaa Sydhavn.

Annoncering af lokalplanforslag 100-707

Forslag til Lokalplan 100-707

Forslaget er offentliggjort den 11. juni 2021. Bemærkninger og ændringsforslag kan indsendes til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail plan@norddjurs.dk senest den 6. august 2021.

I forbindelse med Forslag til Lokalplan 100-707 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 9. juli 2021.

----------

Norddjurs Kommune har vedtaget Forslag til Lokalplan 087-707 Erhvervsområde ved Hesselvang i Grenaa.

Annoncering af lokalplanforslaget

Forslag til Lokalplan 087-707

Forslaget er offentliggjort den 21. maj 2021. Bemærkninger og ændringsforslag kan indsendes til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail plan@norddjurs.dk senest den 1. august 2021.


Lokalplan - endelig vedtagelse


Tillæg til kommuneplan - forslag

Norddjurs Kommune har vedtaget Forslag til Tillæg til Kommuneplan 2017.

Annoncering af Forslag til kommuneplantillæg

Tillæg 24 til Kommuneplan 2017

Forslaget er offentliggjort den 11. juni 2021. Bemærkninger og ændringsforslag kan indsendes til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail plan@norddjurs.dk senest den 6. august 2021.

I forbindelse med Forslag til Tillæg til Kommuneplan 2017 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 9. juli 2021.


Tillæg til kommuneplan - endelig vedtagelse


Foroffentlighedsfase til tillæg til kommuneplan


VVM-redegørelse


Andre offentliggørelser


Afgørelser