Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Aktuelle offentliggørelser

Plan- og byggeområdet offentliggør lovpligtige høringer og afgørelser om byggeri.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.


Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til 100 m2 garage til privat brug på Tranehusevej 5, 8585 Glesborg. 

Afgørelsen er offentliggjort den 14. januar 2019. Klagefristen udløber den 11. februar 2019 kl. 23.59.

----------

Landzonetilladelse til om- og tilbygning til carport/udhus på Fjordvej 5, 8950 Ørsted.

Afgørelsen er offentliggjort den 8. januar 2019. Klagefristen udløber den 5. februar 2019 kl. 23.59.

----------

Landzonetilladelse til opførsel af ny præstebolig på Lillegade 30, 8950 Ørsted.

Afgørelsen er offentliggjort den 3. januar 2019. Klagefristen udløber den 31. januar 2019 kl. 23.59.

----------

Landzonetilladelse vedr. opførelse af nyt stuehus med ny placering på Sdr Fælledvej 23, 8963 Auning.

Afgørelsen er offentliggjort den 18. december 2018. Klagefristen udløber den 16. januar 2019 kl. 23.59.

----------

Landzonetilladelse vedr. opførelse af maskinhal til erhverv på Trekronervej 7, 8961 Allingåbro.

Afgørelsen er offentliggjort den 13. december 2018. Klagefristen udløber den 10. januar 2019 kl. 23.59.

----------

Landzonetilladelse vedrørende anvendelsesændnring af bygning 1 samt uregistreret bygning - Erhverv til bolig på adressen Fjellerup Bygade 9, 8585 Glesborg. 

Afgørelsen er offentliggjort den 10. december 2018. Klagefristen udløber den 14. januar 2019 kl. 23.59.


Debatoplæg

  • Ingen debatoplæg i høring i øjeblikket

Lokalplan - forslag

Forslag til lokalplan 081-707 for et erhvervsområde og dagligvarebutik ved Vestergade i Auning. 

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, senest den 16. januar 2019.

 


Lokalplan - Endelig vedtagelse

Endelig vedtagelse af lokalplan 080-707 for boligområde på Kirkegade i Auning.

Klagefrist er 4 uger fra offentliggørelsen, senest den 12. februar 2019.


Lokalplan - ophævelse

  • ingen lokalplaner der ophæves i øjeblikket

Tillæg til kommuneplan - forslag

  • Ingen forslag annonceret i øjeblikket

Tillæg til kommuneplan - endelig vedtagelse

  • Ingen endelig vedtagelse annonceret i øjeblikket

Foroffentlighedsfase til tillæg til kommuneplan

  • Ingen foroffentlighedsfase annonceret i øjeblikket

VVM-redegørelse

  • ingen VVM- redegørelse i høring i øjeblikket

Andre offentliggørelser

  • ingen andre offentliggørelser i øjeblikket

Afgørelser

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr 073-707 i Auning øst.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 9. april 2019, 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.