Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Aktuelle offentliggørelser

Plan- og byggeområdet offentliggør lovpligtige høringer og afgørelser om byggeri.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.


Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af 3 campinghytter på Langholmvej 26, 8500 Grenaa.

Afgørelsen er offentliggjort den 14. januar 2020. Klagefristen udløber den 11. februar 2020 kl. 23.59.

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på Nygårdsvej 42, 8570 Trustrup.

Afgørelsen er offentliggjort den 7. januar 2020. Klagefristen udløber den 4. februar 2020 kl. 23.59.


Debatoplæg

  • Ingen debatoplæg i høring annonceret i øjeblikket

Lokalplan - forslag

Forslaget er offentliggjort den 23. januar 2020. Høringsperioden slutter 19. marts 2020.

Forslaget er offentliggjort den 19. december 2019. Høringsperioden slutter 17. januar 2020.


Lokalplan - Endelig vedtagelse

  • Ingen endelig vedtagelse annonceret i øjeblikket

Lokalplan - ophævelse

  • Ingen lokalplaner der ophæves annonceret i øjeblikket

Tillæg til kommuneplan - forslag

Forslag til kommuneplantillæg 16 til kommuneplan 2017 for Anholt Havn.

Forslaget er offentliggjort den 23. januar 2020. Høringsperioden slutter 19. marts 2020.


Tillæg til kommuneplan - endelig vedtagelse

  • Ingen endelig vedtagelse af til tillæg annonceret i øjeblikket

Foroffentlighedsfase til tillæg til kommuneplan

  • Ingen foroffentlighedsfase annonceret i øjeblikket

VVM-redegørelse


Andre offentliggørelser

Tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bygning på matr.nr. 60g Grenaa Markjorder, beliggende Kystvej 18, 8500 Grenaa. 

Offentliggørelse af plan og udviklingsstrategi 2019 for Norddjurs Kommune


Afgørelser

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan 092-707, 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning.

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan 072-707, Rimsti Bakken i Gjerrild.

Afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer, Bønnerup Havn og Grenaa Lystbådehavn matr.nr. 20mx Bønnerup By, Hemmed, samt matr.nr. 60a Grenaa Markjorder m.fl.

Klagefrist 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen den 11. december 2019.

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr 073-707 i Auning øst.