Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Aktuelle offentliggørelser

Plan- og byggeområdet offentliggør lovpligtige høringer og afgørelser om byggeri.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.


Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af ny garage på Løvenholmvej 5, 8961 Allingåbro.

Afgørelsen er offentliggjort den 18. marts 2019. Klagefristen udløber den 15. april 2019 kl. 23.59.

----------

Landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. 25a Anholt By, Anholt til opførelse af helårshus.

Afgørelsen er offentliggjort den 14. marts 2019. Klagefristen udløber den 11. april 2019.

----------

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhusbygning på Slettenvej 8, 8560 Kolind.

Afgørelsen er offentliggjort den 5. marts 2019. Klagefristen udløber den 2. april 2019 kl. 23.59.

----------

Landzonetilladelse til lovliggørelse af to bygninger til opbevaring i forbindelse med skovbrug på Dybdalvej 28, 8585 Glesborg.

Afgørelsen er offentliggjort den 26. februar 2019. Klagefristen udløber den 26. marts 2019 kl. 23.59.

----------

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af eksisterende hal på Limevej 5B, 8963 Auning.

Afgørelsen er offentliggjort den 25. februar 2019. Klagefristen udløber den 25. marts 2019 kl. 23.59.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af permanent bålhytte samt midlertidig opstilling af 20 telte i perioden april til oktober 2019 på Petersborgvej 40A, 8570 Trustrup. 

Afgørelsen er offentliggjort den 25. februar 2019. Klagefristen udløber den 25. marts 2019 kl. 23.59.


Debatoplæg

  • Ingen debatoplæg i høring i øjeblikket

Lokalplan - forslag

Forslag til lokalplan 089-707 for sommerhusområdet Klitten, Grenaa Strand.


Lokalplan - Endelig vedtagelse

  • Ingen endelig vedtagelse annonceret i øjeblikket

Lokalplan - ophævelse

  • ingen lokalplaner der ophæves i øjeblikket

Tillæg til kommuneplan - forslag

  • Ingen forslag annonceret i øjeblikket

Tillæg til kommuneplan - endelig vedtagelse

  • Ingen endelig vedtagelse annonceret i øjeblikket

Foroffentlighedsfase til tillæg til kommuneplan

  • Ingen foroffentlighedsfase annonceret i øjeblikket

VVM-redegørelse

  • ingen VVM- redegørelse i høring i øjeblikket

Andre offentliggørelser

Nedrivning af bevaringsværdig bygning på matr.nr. 135a Grenaa Markjorder, beliggende på Møllevangen 12, 8500 Grenaa.

Afgørelsen er offentliggjort den 26. februar 2019. Kommentarer indsendes inden den 27. marts 2019.


Afgørelser