Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Aktuelle offentliggørelser

Plan- og byggeområdet offentliggør lovpligtige høringer og afgørelser om byggeri.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.


Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på Selkærvej 27, 8585 Glesborg.

Afgørelsen er offentliggjort den 10. december 2019. Klagefristen udløber den 7. januar 2020 kl. 23.59.

----------

Landzonetilladelse til opstilling af container på adressen Næsgårdvej 3B, 8500 Grenaa.

Afgørelsen er offentliggjort den 2. december 2019. Klagefristen udløber den 30. december 2019.

----------

Landzonetilladelse til udvidelse af Anholt Brandstation på Ørkenvej 20, 8592 Anholt.

Afgørelsen er offentliggjort den 26. november 2019. Klagefristen udløber den 24. december 2019 kl. 23.59.


Debatoplæg

  • Ingen debatoplæg i høring annonceret i øjeblikket

Lokalplan - forslag

  • Ingen lokalplanforslag annonceret i øjeblikket

Lokalplan - Endelig vedtagelse

  • Ingen endelig vedtagelse annonceret i øjeblikket 

Lokalplan - ophævelse

  • Ingen lokalplaner der ophæves annonceret i øjeblikket

Tillæg til kommuneplan - forslag

  •  Ingen forslag til tillæg annonceret i øjeblikket

Tillæg til kommuneplan - endelig vedtagelse

  •  Ingen endelig vedtagelse af til tillæg annonceret i øjeblikket

Foroffentlighedsfase til tillæg til kommuneplan

  • Ingen foroffentlighedsfase annonceret i øjeblikket

VVM-redegørelse


Andre offentliggørelser

Tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bygning på matr.nr. 60g Grenaa Markjorder, beliggende Kystvej 18, 8500 Grenaa. 

Offentliggørelse af plan og udviklingsstrategi 2019 for Norddjurs Kommune


Afgørelser