Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Aktuelle offentliggørelser

Plan- og byggeområdet offentliggør lovpligtige høringer og afgørelser om byggeri.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.


Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus med integreret garage på Hesselager 5, 8500 Grenaa.

Afgørelsen er offentliggjort den 23. maj 2019. Klagefristen udløber den 20. juni 2019 kl. 23.59.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af madpakkehutte på Damvej 8, 8950 Ørsted. 

Afgørelsen er offentliggjort den 23. maj 2019. Klagefristen udløber den 20. juni 2019 kl. 23.59.

----------

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af landbrugsareal til ridebane, roundpen samt etablering af lysmaster på Stendyssevej 59, 8586 Ørum Djurs.

Afgørelsen er offentliggjort den 21. maj 2019. Klagefristen udløber den 18. juni 2019.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til lager og lovliggørelse af eksisterende overdkæninger på Ramten Hedevej 19, 8586 Ørum Djurs.

Afgørelsen er offentliggjort den 20. maj 2019. Klagefristen udløber den 17. juni 2019 kl. 23.59.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til garage på Gl Grundvej 7, 8961 Allingåbro.

Afgørelsen er offentliggjort den 20. maj 2019. Klagefristen udløber den 17. juni 2019 kl. 23.59.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på Kirkevej 4, 8963 Auning.

Afgørelsen er offentliggjort den 2. maj 2019. Klagefristen udløber den 30. maj 2019 kl. 23.59.

----------

Landzonetilladelse til lovliggørelse af allerede etablerede solfangere på Hegedal 8, 8585 Glesborg.  

Afgørelsen er offentliggjort den 29. april 2019. Klagefristen udløber den 27. maj 2019 kl. 23.59.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af garage på Damvej 6, 8950 Ørsted. 

Afgørelsen er offentliggjort den 29. april 2019. Klagefristen udløber den 27. maj 2019 kl. 23.59.

 


Debatoplæg

  • Ingen debatoplæg i høring i øjeblikket

Lokalplan - forslag

Forslag til lokalplan 086-707 for feriecenter på Åvej, Bønnerup Strand.

Klagefristen er 8 uger fra offentliggørelsen, senest den 4. juli 2019.


Lokalplan - Endelig vedtagelse

  • ingen lokalplaner endelig vedtaget i øjeblikket

 


Lokalplan - ophævelse

  • ingen lokalplaner der ophæves i øjeblikket

Tillæg til kommuneplan - forslag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 for feriecenter på Åvej, Bønnerup Strand.

Klagefristen er 8 uger fra offentliggørelsen, senest den 4. juli 2019.


Tillæg til kommuneplan - endelig vedtagelse

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 til erhvervsområde og dagligvarebutik i Auning. 

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, senest den 26. april 2019.


Foroffentlighedsfase til tillæg til kommuneplan

  • Ingen foroffentlighedsfase annonceret i øjeblikket

VVM-redegørelse

  • ingen VVM- redegørelse i høring i øjeblikket

Andre offentliggørelser

Nedrivning af bevaringsværdig bygning på matr.nr. 135a Grenaa Markjorder, beliggende på Møllevangen 12, 8500 Grenaa.

Nedrivningstilladelsen er offentliggjort den 2. april 2019. Klagefristen udløber 30. april 2019 kl. 23.59.


Afgørelser