Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktuelle offentliggørelser

Plan- og byggeområdet offentliggør lovpligtige høringer og afgørelser om byggeri.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.


Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på adressen Vesterstrandsvej 7, 8592 Anholt, matr. nr. 43dh Anholt By, Anholt.

Afgørelsen er offentliggjort den 11. oktober 2021. Klagefristen udløber den 8. november 2021.

----------

Landzonetilladelse til etablering og udvidelse af legeplads på adressen Strandvejen 24, 8585 Glesborg, matr. nr. 1x og 1z Østergård Hgd., Fjellerup.

Afgørelsen er offentliggjort den 6. oktober 2021. Klagefristen udløber den 3. november 2021.

----------

Landzonetilladelse til etablering af vognmandsvirksomhed på adressen Ørumvej 37, 8586 Ørum Djurs, matr. nr. 6a Ulstrup By, Ørum.

Afgørelsen er offentliggjort den 6. oktober 2021. Klagefristen udløber den 3. november 2021.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af en garagebygning, Elmelundsvej 6, 8963 Auning, matr. nr. 1cd Øster Alling by, Øster Alling.

Afgørelsen er offentliggjort den 4. oktober 2021. Klagefristen udløber den 1. november 2021.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af solcelleanlæg på terræn, Nørrevangsvej 6 A, 8500 Grenaa, matr. nr. 15h Rimsø by, Rimsø.

Afgørelsen er offentliggjort den 24. september 2021. Klagefristen udløber den 22. oktober 2021.

----------

Lovliggørende landzonetilladelse til opstilling af festtelt på Gjerrild Strand Camping, Langholmvej 26, 8500 Grenaa, matr. nr. 26bk Gjerrild by, Gjerrild.

Afgørelsen er offentliggjort den 23. september 2021. Klagefristen udløber den 21. oktober 2021.

----------

Landzonetilladelse til etablering af udtjekningsareal, ny parkering og overkørsel på Grenaa Strand Camping, Fuglsangvej 58, 8500 Grenaa, matr. nr. 81b Grenaa Markjorder.

Afgørelsen er offentliggjort den 21. september 2021. Klagefristen udløber den 19. oktober 2021.


Debatoplæg


Kommuneplan - forslag


Lokalplan - forslag

Norddjurs Kommune har vedtaget forslag til lokalplan 105-707 for sommerhusgrunde ved Hegedal Strand.

Forslaget er offentliggjort den 11. oktober 2021. Høringsfristen udløber den 8. november 2021.

----------

Norddjurs Kommune har vedtaget forslag til lokalplan 090-707 for boligområde ved Vester Hesseldal i Grenaa.

Forslaget er offentliggjort den 8. oktober 2021. Høringsfristen udløber den 5. november 2021.

----------

Norddjurs Kommune har vedtaget forslag til lokalplan 108-707 Centerområde ved Vestergade i Auning.

Forslaget er offentliggjort den 28. september 2021. Høringsfristen udløber den 26. oktober 2021.

----------

Norddjurs Kommune har vedtaget forslag til lokalplan 102-707 Det gamle kapel ved Grenaa Sundhedshus.

Annoncering af lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 102-707

Forslaget er offentliggjort den 23. september 2021. Høringsfristen udløber den 18. november 2021.


Lokalplan - endelig vedtagelse

Annoncering af endelig vedtagelse af lokalplan 087-707 for erhvervsområde ved Hesselvang i Grenaa.

Lokalplan 087-707.

Vedtagelsen er offentliggjort den 15. oktober 2021. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

----------

Annoncering af endelig vedtagelse af lokalplan 101-707 for et boligområde ved Vestre Skovvej i Grenaa.

Lokalplan 101-707.

Vedtagelsen er offentliggjort den 24. september 2021. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

----------

Annoncering af endelig vedtagelse af lokalplan 091-707 for et erhvervsområde i Ring.

Lokalplan 091-707.

Vedtagelsen er offentliggjort den 23. september 2021. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.


Tillæg til kommuneplan - forslag


Tillæg til kommuneplan - endelig vedtagelse

Tillæg 25 til kommuneplan 2017 for et boligområde ved Vestre Skovvej i Grenaa er endeligt vedtaget den 30. august 2021.

Tillægget er offentliggjort den 24. september 2021. Klagefristen udløber den 22. oktober 2021.

----------

Tillæg 15 til kommuneplan 2017 for et erhvervsområde i Ring er endeligt vedtaget den 14. september 2021.

Tillægget er offentliggjort den 23. september 2021. Klagefristen udløber den 21. oktober 2021.


Foroffentlighedsfase til tillæg til kommuneplan

Tematillæg til kommuneplan 2021 om erhvervsområder i Norddjurs Kommune.

Kommunalbestyrelsen har igangsat planlægning for et tematillæg til kommuneplan 2021 om erhvervsområder i Norddjurs Kommune.

Foroffentlighedsfasen afholdes i perioden fra den 5. oktober til 2. november 2021.

Bemærkninger og forslag til tematillægget kan indsendes senest den 2. november 2021 til plan@norddjurs.dk eller til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa.


VVM-pligt

I forbindelse med Forslag til Lokalplan 105-707 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Afgørelsen er offentliggjort den 11. oktober 2021. Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt til etablering af vognmandsvirksomhed, Ørumvej 37, 8586 Ørum Djurs.

Afgørelsen er offentliggjort den 6. oktober 2021. Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt til opstilling af en 42 m høj antennemast, Skolebakken 41, 8586 Ørum Djurs.

Afgørelsen er offentliggjort den 28. september 2021. Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt til etablering af padelbane i byzone, Sdr. Fælledvej 8, 8963 Auning.

Afgørelsen er offentliggjort den 21. september 2021. Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen.

----------

Afgørelse om ikke VVM-pligt til etablering af padelbane og lysmaster på eksisterende tennisbane i byzone, Idrætsvej 2, 8585 Glesborg.

Afgørelsen er offentliggjort den 21. september 2021. Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen.


Andre offentliggørelser


Afgørelser