Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktuelle offentliggørelser

Plan- og byggeområdet offentliggør lovpligtige høringer og afgørelser om byggeri.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.


Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til etablering af et vandhul på 2000 m2 på matr. nr. 3k Auning By, Auning

Afgørelsen er offentliggjort den 22. april 2021. Klagefristen udløber den 20. maj 2021.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af et læskur til heste på adressen Thorsøvej 11, 8500 Grenaa, matr. nr. 15 Thorsø By, Voldby.

Afgørelsen er offentliggjort den 22. april 2021. Klagefristen udløber den 20. maj 2021.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af et udhus på adressen Lyngbyvej 122, 8570 Trustrup, matr. nr. 1e Fævejle Hgd., Lyngby.

Afgørelsen er offentliggjort den 16. april 2021. Klagefristen udløber den 14. maj 2021.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af en garage-/udhusbygning på adressen Voer Færgevej 22, 8950 Ørsted, matr. nr. 6m Hevring By, Ørsted.

Afgørelsen er offentliggjort den 7. april 2021. Klagefristen udløber den 5. maj 2021.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af en ny maskinhal på adressen Dybdalvej 16, 8586 Ørum Djurs, matr. nr. 13 Stenvad By, Glesborg.

Afgørelsen er offentliggjort den 26. marts 2021. Klagefristen udløber den 23. april 2021.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af en udhusbygning på adressen Lyngvej 5, 8950 Ørsted, matr. nr. 11l Hevring By, Ørsted.

Afgørelsen er offentliggjort den 26. marts 2021. Klagefristen udløber den 23. april 2021.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af et redskabsskur på adressen Stadionvænget 5A, 8963 Auning, matr. nr. 1x Ø. Alling By, Ø. Alling.

Afgørelsen er offentliggjort den 25. marts 2021. Klagefristen udløber den 22. april 2021.


Debatoplæg


Kommuneplan - forslag

Forslag til kommuneplan 2021-2033

Norddjurs Kommune har udarbejdet forslag til kommuneplan 2021-2033.

Forslaget tager udgangspunkt i plan- og udviklingstrategi 2019 og er en delvis revision af kommuneplan 2017.

Forslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021 og er sendt i 8 ugers offentlig høring fra den 15. april til den 10. juni 2021.

Alle har nu mulighed for at deltage i debatten om kommunens udvikling. Bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag til forslaget til kommuneplan 2021 kan indsendes via dette link senest den 10. juni 2021.

Mindretalsudtalelse

Sammen med planforslaget offentliggøres en mindretalsudtalelse fra SF/Mads Nikolajsen.

Miljøvurdering

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om, at forslag til kommuneplan 2021-2033 ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering

Afgørelsen er offentliggjort den 15. april 2021. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.


Lokalplan - forslag


Lokalplan - endelig vedtagelse

Norddjurs Kommune har endeligt vedtaget lokalplan 094-707 for Anholt Havn.

Annoncering af lokalplanen

Lokalplan 094-707

Afgørelsen er offentliggjort den 20. april 2021. Klagefristen udløber den 18. maj 2021.


Tillæg til kommuneplan - forslag

Annoncering af tillæg 26 til kommuneplan 2017

Tillæg 26 til kommuneplan 2017

Bemærkninger og ændringsforslag kan sendes til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail plan@norddjurs.dk senest den 22. maj 2021.


Tillæg til kommuneplan - endelig vedtagelse

Annoncering af tillæg 16 til kommuneplan 2017

Tillæg 16 til kommuneplan 2017

Afgørelsen er offentliggjort den 20. april 2021. Klagefristen udløber den 18. maj 2021.


Foroffentlighedsfase til tillæg til kommuneplan


VVM-redegørelse


Andre offentliggørelser


Afgørelser