Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktuelle offentliggørelser

Plan- og byggeområdet offentliggør lovpligtige høringer og afgørelser om byggeri.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.


Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til lovliggørelse af garage- og lagerbygning på adressen Tårupvej 21, 8963 Auning, matr. nr. 15a Tårup By, Auning.

Afgørelsen er offentliggjort den 14. januar 2021. Klagefristen udløber den 11. februar 2021.


Debatoplæg

  • Ingen debatoplæg i høring annonceret i øjeblikket

Lokalplan - forslag


Tillæg til kommuneplan - forslag


Tillæg til kommuneplan - endelig vedtagelse

  • Ingen endelig vedtagelse af til tillæg annonceret i øjeblikket

Foroffentlighedsfase til tillæg til kommuneplan

Høring i forbindelse med etablering af solceller ved Kejsegården, Ålsrode

Notat fra borgermødet den 2. december 2020

Oplæg fra borgermøde den 2. december 2020:

Norddjurs Kommunes oplæg

Ansøgers oplæg 1

Ansøgers oplæg 2

Det tilhørende materiale kan ses her:

Projektbeskrivelse fra den 28. februar 2020

Høringsbrev

Foroffentlighedsfase-debatoplæg

Udkast til afgrænsningsrapport

Der henvises endvidere til Plandata.dk

----------

Høring i forbindelse med etablering af solceller ved Meilgaard

Oplæg fra borgermøde den 23. november 2020:

Borgermøde-præsentation

Projekt-præsentation

Det tilhørende materiale kan ses her: 

Ansøgning af 22. juli 2020

Høringsbrev

Foroffentlighedsfase-debatoplæg

Udkast til afgrænsningsrapport

Der henvises endvidere til Plandata.dk


VVM-redegørelse


Andre offentliggørelser


Afgørelser