Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktuelle offentliggørelser

Plan- og byggeområdet offentliggør lovpligtige høringer og afgørelser om byggeri.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.


Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af ny garagebygning på adressen Møllebakkevej 29, 8500 Grenaa.

Afgørelsen er offentligggjort den 6. april 2020. Klagefristen udløber den 4. maj 2020.

----------

Landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. 17a Udby By, Udby, til opførelse af enfamiliehus på adressen Nydamsvej 1, Udby, 8950 Ørsted.

Afgørelsen er offentliggjort den 30. marts 2020. Klagefristen udløber den 27. april 2020.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig og garage, sam anvendelsesændring på eksisterende bolig på adressen Stokkebro 34, Gjerrild, 8500 Grenaa.

Afgørelsen er offentliggjort den 26. marts 2020. Klagefristen udløber den 23. april 2020.

----------

Landzonetilladelse til udstykning af vindmølle på matr.nr. 25a Hevring By, Ørsted, beliggende på Bendsvej 14, 8950 Ørsted.

Afgørelsen er offentliggjort den 23. marts 2020. Klagefristen udløber den 23. april 2020.

----------

Landzonetilladelse til udskiftning af en husstandsvindmølle på adressen Holbækgård Mark 6, 8950 Ørsted.

Afgørelsen er offentliggjort den 23. marts 2020. Klagefristen udløber den 20. april 2020.

----------

Landzonetilladelse til lovliggørelse af opført læskur til kvæg på Ramskovvej 5, 8500 Grenaa.

Afgørelsen er offentliggjort den 19. marts 2020. Klagefristen udløber den 16. april 2020.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af en ny garage / værkstedsbygning på adressen Gammel Landevej 12, Skærvad Mark, 8500 Grenaa.

Afgørelsen er offentliggjort den 12. marts 2020. Klagefristen udløber den 9. april 2020.

----------

Landzonetilladelse til etablering af en ridebane på adressen Ellegårdvej 9, 8570 Trustrup.

Afgørelsen er offentliggjort den 12. marts 2020. Klagefristen udløber den 9. april 2020.

----------

Afslag på landzonetilladelse til terrænregulering og etablering af oplagsplads, samt lovliggørerende landzonetilladelse til eksisterende oplagsplads og terrænvold på Hammelevvej 20B, Hammelev, 8500 Grenaa.

Afgørelsen er offentliggjort den 5. marts 2020. Klagefristen udløber den 3. april 2020.

 


Debatoplæg

  • Ingen debatoplæg i høring annonceret i øjeblikket

Lokalplan - forslag

Forslag til lokalplan 094-707 for Anholt Havn.

Forslaget er offentliggjort den 23. januar 2020. DEN 16. MARTS 2020 ER FRISTEN FOR BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG FORLÆNGET INDTIL VIDERE. 


Lokalplan - Endelig vedtagelse

Endelig vedtagelse af lokalplan 095-707 for område til offentlig formål ved Djursvej i Ørum.

Lokalplanen er offentliggjort den 23. marts 2020. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, senest 20. april 2020


Lokalplan - ophævelse

  • Ingen lokalplaner der ophæves annonceret i øjeblikket

Tillæg til kommuneplan - forslag

Forslag til kommuneplantillæg 16 til kommuneplan 2017 for Anholt Havn.

Forslaget er offentliggjort den 23. januar 2020. DEN 16. MARTS 2020 ER FRISTEN FOR BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG FORLÆNGET INDTIL VIDERE. 


Tillæg til kommuneplan - endelig vedtagelse

  • Ingen endelig vedtagelse af til tillæg annonceret i øjeblikket

Foroffentlighedsfase til tillæg til kommuneplan

Område til solcelleanlæg ved Estruplund

Frist for fremsættelse af bemærkninger senest den 23. marts 2020


Ændring af planlægning for Bønnerup Strand og Havn

Frist for fremsættelse af bemærkninger senest den 12. marts 2020


VVM-redegørelse


Andre offentliggørelser

Nedrivning af bevaringsværdig bygning på matr.nr. 65a, beliggende Allelevvej 4, 8570 Trustrup.

Afgørelsen er offentliggjort den 16. marts 2020. Klagefristen udløber den 14. april 2020.


Afgørelser

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan 092-707, 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning.

----------

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan 072-707, Rimsti Bakken i Gjerrild.

----------

Afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer, Bønnerup Havn og Grenaa Lystbådehavn matr.nr. 20mx Bønnerup By, Hemmed, samt matr.nr. 60a Grenaa Markjorder m.fl.

Klagefrist 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen den 11. december 2019.

----------

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr 073-707 i Auning øst.