Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktuelle offentliggørelser

Plan- og byggeområdet offentliggør lovpligtige høringer og afgørelser om byggeri.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.


Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til etablering af en ridebane med lys på adressen Skovsmindevej 26, 8963 Auning, matr. nr. 20i V. Alling By, V. Alling.

Afgørelsen er offentliggjort den 24. september 2020. Klagefristen udløber den 22. oktober 2020.

Landzonetilladelse til etablering af et nedsivningsbassin på hjørnet af Sdr. Fælledvej og Energivej, 8963 Auning, matr. nr. 4gc Auning By, Auning.

Afgørelsen er offentliggjort den 17. september 2020. Klagefristen udløber den 15. oktober 2020.

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på adressen Askhøjvej 49, 8570 Trustrup.

Afgørelsen er offentliggjort den 15. september 2020. Klagefristen udløber den 13. oktober 2020.

Landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til en tilbygning på adressen Kanneshøjvej 43, 8585 Glesborg, matr. nr. 12d Fjellerup By, Fjellerup.

Afgørelsen er offentliggjort den 8. september 2020. Klagefristen udløber den 6. oktober 2020.

Landzonetilladelse til opførelse af husstandsvindmølle på adressen Grundvej 45, 8961 Allingåbro.

Afgørelsen er offentliggjort den 1. september 2020. Klagefristen udløber den 29. september 2020.


Debatoplæg

  • Ingen debatoplæg i høring annonceret i øjeblikket

Lokalplan - forslag

Forslag til lokalplan 094-707 for Anholt Havn.

Forslaget er offentliggjort den 23. januar 2020. FRISTEN FOR BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG UDLØBER DEN 23. NOVEMBER 2020.


Lokalplan - endelig vedtagelse

Endelig vedtagelse af lokalplan 097-707 for boligområde i Auning Øst.

Vedtagelsen er offentliggjort den 9. september 2020. Klagefristen udløber den 7. oktober 2020.


Lokalplan - ophævelse

Lokalplan 067-707 for sommerhusgrunde ved Hegedal Strand er ikke gyldig. 

Planklagenævnet har ophævet lokalplanen ved afgørelse af 30. juni 2020.


Tillæg til kommuneplan - forslag

Forslag til kommuneplantillæg 16 til kommuneplan 2017 for Anholt Havn.

Forslaget er offentliggjort den 23. januar 2020. FRISTEN FOR BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG UDLØBER DEN 23. NOVEMBER 2020.


Tillæg til kommuneplan - endelig vedtagelse

  • Ingen endelig vedtagelse af til tillæg annonceret i øjeblikket

Foroffentlighedsfase til tillæg til kommuneplan

  • Ingen tillæg ude i foroffentlighedsfase i øjeblikket

VVM-redegørelse


Andre offentliggørelser

Delvis nedrivning af bevaringsværdige bygninger på matr. nr. 5a Åstrup, Grenaa Jorder, beliggende Åstrup Bygade 42, 8500 Grenå. 

Frist for fremsendelse af bemærkninger er 7. oktober 2020.


Afgørelser