Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktuelle offentliggørelser

Plan- og byggeområdet offentliggør lovpligtige høringer og afgørelser om byggeri.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.


Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsejendommen beliggende Århusvej 26, 8963 Auning.

Afgørelsen er offentliggjort den 29. juni 2020. Klagefristen udløber den 27. juli 2020.

----------

Landzonetilladelse til lovliggørelse af hønsehus, udhus samt drivhus på adressen Hevringholmvej 18, 8961 Allingåbro.

Afgørelsen er offentliggjort den 16. juli 2020. Klagefristen udløber den 14. juli 2020 kl. 23.59.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enamiliehus på adressen Georgsmindevej 8, 8961 Allingåbro.

Afgørelsen er offentliggjort den 15. juni 2020. Klagefristen udløber den 13. juli 2020.


Debatoplæg

  • Ingen debatoplæg i høring annonceret i øjeblikket

Lokalplan - forslag

Forslag til lokalplan 094-707 for Anholt Havn.

Forslaget er offentliggjort den 23. januar 2020. DEN 16. MARTS 2020 ER FRISTEN FOR BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG FORLÆNGET INDTIL VIDERE. 


Lokalplan - Endelig vedtagelse

  • Ingen endelig vedtagelse annonceret i øjeblikket

Lokalplan - ophævelse

  • Ingen lokalplaner der ophæves annonceret i øjeblikket

Tillæg til kommuneplan - forslag

Forslag til kommuneplantillæg 16 til kommuneplan 2017 for Anholt Havn.

Forslaget er offentliggjort den 23. januar 2020. DEN 16. MARTS 2020 ER FRISTEN FOR BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG FORLÆNGET INDTIL VIDERE. 


Tillæg til kommuneplan - endelig vedtagelse

  • Ingen endelig vedtagelse af til tillæg annonceret i øjeblikket

Foroffentlighedsfase til tillæg til kommuneplan

  • Ingen tillæg ude i foroffentlighedsfase i øjeblikket

VVM-redegørelse


Andre offentliggørelser

Nedrivning af bevaringsværdig bygning på matr.nr. 3d Grenaa Markjorder, beliggende Sygehusvej 10B, 8500 Grenaa.

Frist for fremsendelse af bemærkninger 29. juli 2020.

----------

Nedrivning af bevaringsværdig bygning på matr.nr. 3d Grenaa Markjorder, beliggende Sygehusvej 14, 8500 Grenaa.

Frist for fremsendelse af bemærkninger 29. juli 2020.


Afgørelser

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan 092-707, 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning.

----------

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan 072-707, Rimsti Bakken i Gjerrild.

----------

Afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer, Bønnerup Havn og Grenaa Lystbådehavn matr.nr. 20mx Bønnerup By, Hemmed, samt matr.nr. 60a Grenaa Markjorder m.fl.

Klagefrist 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen den 11. december 2019.

----------

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr 073-707 i Auning øst.