Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktuelle offentliggørelser

Plan- og byggeområdet offentliggør lovpligtige høringer og afgørelser om byggeri.

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.


Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af mobilmast på ejendommen beliggende Voer Færgevej 11, 8950 Ørsted, matr.nr. 15d Hevring By, Ørsted.

Afgørelsen er offentlggjort den 23. maj 2022. Klagefristen udløber den 20. juni 2022.

----------

Landzonetilladelse til lovliggørelse af terrænændring og etablering af vandhul på ejendommen beliggende Kratbakken 26, 8586 Ørum Djurs, matr.nr. 4bk Overbroen By, Ørum. 

Afgørelsen er offentliggjort den 17. maj 2022. Klagefristen udløber den 14. juni 2022.

----------

Landzonetilladelse til udstykning af ejendommen beliggende Hammelevvej 57, 8500 Grenaa, matr.nr. 3a Hammelev, Grenaa Jorder samt opførelse af et nyt enfamiliehus med sidebygning på den udstykkede ejendom.

Afgørelsen er offentliggjort den 6. maj 2022. Klagefristen udløber den 3. juni 2022.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af garagebygning på adressen Stensmarkvej 20, 8500 Grenaa, matr.nr. 1b Stensmark, Grenaa Jorder.

Afgørelsen er offentliggjort den 5. maj 2022. Klagefristen udløber den 2. juni 2022.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af mobilmast på adressen Bådsdal 1, 8500 Grenaa, matr.nr. 10c Fannerup By, Ginnerup.

Afgørelsen er offentliggjort den 5. maj 2022. Klagefristen udløber den 2. juni 2022.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af mobilmast på adressen Gl Fjellerupvej 25, 8961 Allingåbro, matr.nr. 4c Skovgårde, Nørager.

Afgørelsen er offentliggjort den 29. april 2022. Klagefristen udløber den 27. maj 2022.

----------

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhusbygning og læskur på adressen Espenhøj 4, 8500 Grenaa, matr.nr. 11a Sangstrup By, Voldby.

Afgørelsen er offentliggjort den 27. april 2022. Klagefristen udløber den 25. maj 2022.

----------

Landzonetilladelse til opførelse af staldbygning samt etablering af ridebane på adressen Sdr Fælledvej 22, 8963 Auning, matr.nr. 3a Auning By, Auning.

Afgørelsen er offentliggjort den 27. april 2022. Klagefristen udløber den 25. maj 2022.

----------

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhusbygning på adressen Grenaavej 73, 8500 Grenaa, matr.nr. 55b Veggerslev By, Veggerslev.

Afgørelsen er offentliggjort den 27. april 2022. Klagefristen udløber den 25. maj 2022.


Debatoplæg


Kommuneplan - forslag


Kommuneplan - endelig vedtagelse


Lokalplan - forslag


Lokalplan - endelig vedtagelse


Tillæg til kommuneplan - forslag


Tillæg til kommuneplan - endelig vedtagelse


Foroffentlighedsfase til tillæg til kommuneplan

Foroffentlighedsfase for tillæg nr. 13 til kommuneplan 2021 for et område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rougsøvej i Holbæk.

Bemærkninger, forslag og ideer kan sendes til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail plan@norddjurs.dk og skal være kommunen i hænde senest den 3. juni 2022.


VVM-pligt


Andre offentliggørelser


Afgørelser