Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skorstensfejer

Norddjurs Kommune tilbyder borgerne at benytte nedenstående skorstensfejermestre i forbindelse med udførelse af den lovpligtige skorstensfejning, der omfatter mindst én årlig rensning af skorsten, røgrør og ildsted samt brandpræventivt eftersyn.

Du kan også vælge at benytte en anden skorstensfejermester.

Vælger du en anden skorstensfejer end den, som kommunen har indgået aftale med, skal du sikre dig, at skorstensfejeren er faglært, har den lovpligtige efteruddannelse og han/hun har de nødvendige forsikringer.

Norddjurs Kommune har indgået aftale om udførelse af det lovpligtige skorstensfejerarbejde med:

 

Skorstensfejningen i tidligere Nørre Djurs Kommune og Distrikt "Grenaa Nord" fra Grenaa Havn og nord for Grenåen til Hovedvej 16 og videre ad hovedvejen mod Randers varetages af:

Skorstensfejermester Claus Hansen

Energivej 17, 8500 Grenaa

Tlf.: 86 32 21 19

Mobil: 20 13 29 06

 

Skorstensfejning i Distrikt "Grenaa syd" for Grenaa Havn og syd for Grenåen til Hovedvej 16 og videre ad hoved vejen mod Randers varetages af:

Grenaa-Midtdjurs Skorstensfejer

Morten Ploug

Lyngbyvej 81 C, 8570 Trustrup

Mobil: 22 13 46 52

 

Skorstensfejning i tidligere Rougsø og Sønderhald Kommune varetages af:

Henrik Hviid Hjorth-Jensen

Gl. Grenåvej 213B, Drastrup, 8960 Randers SØ

Tlf. 86 49 68 10

 

Gebyr for skorstensfejning

Gebyr for skorstensfejning m.v., der er fastsat i et takstregulativ, opkræves over ejendomsskattebilletten.

Skorstensfejeren kan vejlede om praktiske forhold ved installation, fyring m.v.