Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skorstensfejer

Det er kommunens ansvar at sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere.

Kommunen træffer afgørelse om, hvordan det lovpligtige skorstensfejerarbejde skal udføres.

Der er indgået aftale om udførelse af det lovpligtige skorstensfejerarbejde med:

Skorstensfejningen i tidligere Nørre Djurs Kommune og Distrikt "Grenaa Nord" fra Grenaa Havn og nord for Grenåen til Hovedvej 16 og videre ad hovedvejen mod Randers varetages af:

Skorstensfejermester Claus Hansen
Energivej 17, 8500 Grenaa
Tlf.: 86 32 21 19

Skorstensfejning i Distrikt "Grenaa syd" for Grenaa Havn og syd for Grenåen til Hovedvej 16 og videre ad hoved vejen mod Randers varetages af:

Grenaa-Midtdjurs Skorstensfejer
Knud Erik Christensen
Lyngbyvej 81 C, 8570 Trustrup
Tlf.: 40 21 17 60

Skorstensfejning i tidligere Rougsø og Sønderhald Kommune varetages af:

Henrik Hviid Hjorth-Jensen
Gl. Grenåvej 213B, Drastrup, 8960 Randers SØ
Tlf. 86 49 68 10

Gebyr for skorstensfejning

Gebyr for skorstensfejning m.v., der er fastsat i et takstregulativ, opkræves over ejendomsskattebilletten.

Skorstensfejeren kan vejlede om praktiske forhold ved installation, fyring m.v.