Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sådan sløjfes olietanken

Hvis brugen af en tank varigt ophører, skal den sløjfes.

Olietanke, der skal sløjfes, skal tømmes for restindhold.

Herefter skal tanken fjernes eller påfyldningsstudsen og udluftningsrøret skal afmonteres og tanken blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie ned i tanken.

Husk, du skal meddele kommunen, at du har sløjfet tanken, og hvordan dette er sket.

Det er på Byg & Miljøs hjemmeside, du an- og afmelder din olietank.

Tømning og afblænding bør udføres af et autoriseret VVS-firma, der har det nødvendige udstyr til sikring af, at tanken tømmes fuldstændigt.

Efter tømning kan tanken evt. graves op. Sløjfning af olietanke med angivelse af den anvendte metode skal meddeles kommunen, der efterfølgende retter oplysningerne i BBR-registret.

Hvis der konstateres forurening, ved at jorden er misfarvet, lugter af olie, eller at der er andre tegn på jordforurening, skal kommunen straks kontaktes.

Har du et anlæg, der er i åbenlys uforsvarlig stand (f.eks. en meget rusten tank eller en tank, som er lige ved at vælte), kan kommunen påbyde dig at reparere eller sløjfe den.