Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Din olietank kan blive for gammel

Hvornår skal en olietank sløjfes?

Miljøreglerne skal sikre, at jord og drikkevand ikke forurenes med fyringsolie. Jo ældre en tank er, desto større risiko er der for et olieudslip. Derfor er der fastsat regler om sløjfningsterminer for de forskellige typer af tanke.

Fabrikationsåret kan i de fleste tilfælde ses på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ligeledes ses der.

Alderen kan i nogle tilfælde også fastlægges på anden vis af oliefyrsteknikeren.

Nedgravede olietanke af stål

  • Typegodkendte olietanke fra 1. januar 2000 og frem, som er udvendigt glasfiberbelagte og indvendigt korrosionsbeskyttede, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret. 
  • Typegodkendte olietanke produceret før år 2000, som er udvendigt glasfiberbelagte, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Overjordiske (herunder indendørs) olietanke af stål

  • Typegodkendte olietanke fra 1. januar 2000 og frem (indvendigt korrosionsbeskyttede) skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. 
  • Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Overjordiske (herunder indendørs) olietanke af plast

  • Tankene skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret.
  • Dobbeltvæggede tanke skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Nedgravede plasttanke

  • Nedgravede, kugleformede tanke lavet af plast (polyethylen) og fremstillet af firmaet AJVA-PLAST A/S, skal sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.
  • Øvrige plasttanke skal sløjfes senest 45 år efter nedgravning.

Hvis du har fået eller får anden opvarmning end oliefyr

Hvis din olietank tages varigt ud af brug - for eksempel fordi der bliver indlagt fjernvarme eller naturgas - skal tanken sløjfes.