Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hegnssyn og naboforhold

Er du uenig med din nabo om hegn eller beplantning på grænsen mellem ejendommene, bør I altid prøve at blive enige.

Hvad gør du ved uenighed?

Parterne kan som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem ejendommene skal være, når bare man holder sig inden for rammerne af lokal-, byplanvedtægten eller tinglyste servitutter.

Det er altid bedst at finde en mindelig løsning med sin nabo. Kan parterne ikke umiddelbart blive enige om hegnet, kan reglerne i hegnsloven bruges. Reglerne og deres anvendelse er beskrevet i en pjece om hegn

Link til Hegnsloven (pdf)

Hegnssyn

Hvis det ikke er muligt at finde en mindelig løsning, kan du anmode om et hegnssyn efter hegnslovens bestemmelser. Hegnssynet vil indkalde parterne til et forhandlings- og besigtigelsesmøde.

Under forhandlings- og besigtigelsesmøde vil hegnssynet søge at få parterne til at enes om et forlig. Hvis det ikke er muligt at opnå et forlig, afsiger hegnssynet en kendelse efter bestemmelserne i hegnsloven. Anmodning om hegnssyn kan kun rejses af grundejeren.

Et hegnssyn koster 1897,00 kr. Hegnsynet bestemmer, hvem der skal betale. Det er som regel den tabende part.

Der er mulighed for at søge statsforvaltningen om dækning af udgifter i sager om hegn og skel.

Inden der anmodes om et hegnssyn, bør du kontakte sekretærerne for hegnssynet i Norddjurs Kommune:

Maria Drejer Jensen
Tlf.: 89 59 10 20
Mail: mdj@norddjurs.dk

eller

Jette Kusk Simonsen
Tlf.: 89 59 10 13
Mail: jks@norddjurs.dk

Link til Anmodning om hegnssyn (pdf)

Træer

Retspraksis i hegnssager om hegn og træer kan ses her:

http://www.hegnsloven.dk/retsprak.html

Hegnsynet:

Hegnssynet består af formand Brian Pedersen, Børge Jacobsen og Søren Holck. 

Sekretær: Maria Drejer Jensen, Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa, 89 59 10 20, mdj@norddjurs.dk

Sekretær: Jette Kusk Simonsen, Torvet 3, 8500 Grenaa, 89 59 10 13, jks@norddjurs.dk.