Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forpligtelser som grundejer

Som hus- og haveejer er der en række forhold, som du med fordel kan sætte dig ind i.

Du er som grundejer forpligtet til at:

 • Klippe hæk, beskære buske og træer, fjerne ukrudt omkring din ejendom.
 • Holde fortove og belagte arealer som veje og stier ud for din grund.
 • Rense rendestene og rendestensriste ud for din grund, så vandet frit kan løbe ned i kloaksystemet.
  • Det betyder blandt andet, at du skal fjerne og bortskaffe blade og andet affald fra vejristen for at undgå oversvømmelser og vandskader på egne eller andres grund.
 • Rydde sne væk fra fortove og stier omkring din ejendom og sørge for, at de ikke er glatte.
  • Fortovet skal holdes rent på alle sider af din bolig, der grænser op til en offentlig vej, som du har adgang til.
  • Bor du på en privat fællesvej eller sti, skal du holde både vejen og fortovet rent.
 • Fjerne istapper, der risikerer at falde fra din ejendom ned på vej eller fortov.

 • Ved at følge dette link kan du se om du ligger ud til kommunalvej eller privat fællesvej