Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sagsbehandlingstid og straksbehandling

Her kan du læse mere om kommunes sagsbehandlingstid på byggesager samt straksbehandling.

Norddjurs Kommune har et kommunalt servicemål om at fuldt oplyste og ukompliceret byggesager skal behandles inden for 15 arbejdsdage (straksbehandling).

En ukompliceret sag betyder, at den ikke kræver helhedsvurdering, dispensation, behandling efter anden lovgivning eller lignende.

Byggesagen vil efter modtagelsen blive screenet for eventuelle mangler i ansøgningsmaterialet.

Hvis sagen er fuldt oplyst og ikke kræver helhedsvurdering, dispensation, behandling efter anden lovgivning eller lignende, vil sagen blive behandlet inden for 15 arbejdsdage (straksbehandlet).

Når sagen er blevet screenet vil man således enten modtage en tilladelse (straksbehandling), et mangelbrev eller oplysning om hvornår vi forventer at påbegynde sagsbehandlingen.

Hvis sagen ikke er fuldt oplyst og/eller kræver, dispensation, helhedsvurdering, behandling efter anden lovgivning eller lignende, vil der fra sagen er fuldt oplyst til vi påbegynder sagsbehandlingen, går ca. 12 uger.

Vi gør opmærksom på, at de oplyste uger angiver hvornår vi påbegynder sagsbehandlingen. Hvornår sagen er færdigbehandlet, afhænger af sagens karakter og kompleksitet.

Hvornår kan en byggesag straksbehandles?

For at din sag kan straksbehandles skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Sagen skal ved modtagelsen være fuldt oplyst med al relevant materiale jf. Bygningsreglementet 2018 § 10.

  • Byggeretten i kap. 8 i Bygningsreglementet 2018 skal være overholdt, det vil sige at byggeriet ikke kræver en helhedsvurdering.

  • Relevante lokalplaner, byplanvedtægter eller tinglyste deklarationer er overholdt, det vil sige at byggeriet ikke kræver dispensation eller vurdering iht. planen.

  • Ansøgningen kræver ikke behandling eller godkendelse efter anden lovgivning – det kan f.eks. være landzonetilladelse eller dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Forhåndsdialog

Vi vil i større og komplekse byggesager gerne opfordre til, at du kommer ind til en forhåndsdialog. Du kan læse mere om forhåndsdialog her.

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

Norddjurs Kommune har et kommunalt servicemål om at fuldt oplyste og ukompliceret byggesager skal behandles inden for 15 arbejdsdage (straksbehandling).

Hvis byggesagen ikke opfylder kriterierne for en straksbehandling, vil der fra sagen er fuldt oplyst til vi påbegynder sagbehandlingen går der ca. 12 uger.

Du kan læse mere om sagsbehandlingstid og straksbehandling her.

Byggesagsgebyr

Norddjurs Kommune opkræver gebyr på byggesager. Undtaget for gebyr er ansøgninger vedrørende erhvervsejendomme modtaget efter 1. januar 2022.