Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Parkeringsarealer og bidrag til parkeringsfond

Udlæg af parkeringsarealer og bidrag til parkeringsfonden.

De nærmere administrative retningslinier for udlæg af parkeringsarealer og bidrag til parkeringsfonden kan oplyses af Planteamet eller Byggegruppen.

Beboelse

For bygninger, der anvendes til beboelse, gælder følgende parkeringskrav:

 • Ved enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende), som opføres på eget grundstykke, skal der udlægges parkeringsareal til mindst 2 biler for hver bolig enhed. Er der garageareal til en eller flere biler, nedsættes kravet til 1 parkeringsplads for hver boligenhed.
 • Ved boligbebyggelse i øvrigt skal der udlægges et parkeringsareal, som sammen med eventuelt garageareal mindst udgør 1½ bilplads for hver boligenhed eller 1 plads pr. 100 m² etageareal. 

Erhverv

For bygninger, der anvendes til erhverv, gælder følgende parkeringskrav:

 • Butikker og servicelignende erhverv skal der være 1 plads pr. 25 m² etageareal.
  • For mindre byggerier/udvidelser til og med 50 m² betales ikke til p-fond.
  • For mindre byggerier/udvidelser til og med 100 m² betales for 2 p-pladser.
 • For servicerum (lager, kontor, personalerum) skal der være 1 plads pr. 50 m2 etageareal.
 • Pengeinstitutter skal der være 1 plads pr. 40 m2 etageareal
 • Offentlige og private kontorer, håndværk samt industri skal der være 1 plads pr. 50 m2 etageareal.
 • Offentlige og private forsamlingslokaler herunder restauranter skal der være 1 plads pr. 25 m2 etageareal.

Såfremt en udvidelse er mindre end nævnt i ovenstående anførte etagearealer, bortfalder krav om bidrag til parkeringsfonden.

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Åbningstid:
Man - fre: 10.00 - 12.00 samt torsdag 15.00 -  17.00

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort: