Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nedrivning af faldefærdige huse

Tilskudsordning til nedrivning af forfaldne ejendomme.

Hvem kan komme i betragtning til støtten?

  • Ejere af beboelsesejendomme udenfor Grenaa by – både i mindre byer og i det åbne land. Beboelsesejendommen skal være bygget før 1960 og være nedslidt

  • Ejere af erhvervsbygninger i mindre byer. Erhvervsbygninger skal være tomme og være nedslidte.

Efter lovgivningen kan der normalt ikke gives støtte til nedrivning, hvor nedrivningen sker med henblik på nybyggeri.

Ved prioriteringen af tilskud vil der blive taget hensyn til bygningens beliggenhed og hvor stor gene den er i forhold til omgivelserne.

Hvordan søger jeg?

Du tager kontakt til kommunens rådgiver Søren Garde Rådgivning A/S på telefon 25 71 46 55 eller e-mail fls@garderaad.dk og aftaler en besigtigelse.

Her vil du kunne få nærmere oplysninger om mulighederne.

Efter besigtigelsen vil du få besked om, hvorvidt Norddjurs Kommune vil støtte udgifterne. Du skal skrive under på en aftale om nedrivningen.

Skal jeg selv betale noget?

Som udgangspunkt dækker kommunen alle omkostningerne ved nedrivningen incl. undersøgelser.

Eventuelle krav fra varmeværk eller andre forsyningsvirksomheder som følge af nedrivningen dækkes ikke.

Hvis der er lån i ejendommen

Er der lån i ejendommen, skal du selv sørge for, at panthaverne giver samtykke til nedrivningen. Er der udgifter herved, skal du selv afholde dem.

Skal jeg selv foretage mig noget?

Hvis du underskriver en aftale med kommunen om nedrivning, sørger kommunen for, at bygningen kommer væk incl. undersøgelser og tilsyn.

Du skal naturligvis sørge for, at bygningen er ryddet for inventar og affald og underskrive eventuelle ansøgninger.

Du skal også sørge for ændring af forsikring, afmelding af skorstensfejer m.v.

Bliver jeg beskattet at tilskuddet?

Nej, tilskuddet er skattefri.

Hvordan ser grunden ud bagefter?

Grunden jævnes ud efter fjernelse af fundamenter. Det aftales med kommunen, hvordan grunden afleveres.

Det er ejerens ansvar, at grunden bagefter vedligeholdes, så den ikke igen bliver til gene for naboer og forbipasserende.

Hvis grunden ikke passes, vil kommunen kræve tilskuddet tilbagebetalt.

Eventuelle spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål at du rette henvendelse til kommunens rådgiver Søren Garde Rådgivning A/S på fls@garderaad.dk, telefon 25 71 46 55.

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

Norddjurs Kommune har et kommunalt servicemål om at fuldt oplyste og ukompliceret byggesager skal behandles inden for 15 arbejdsdage (straksbehandling).

Hvis byggesagen ikke opfylder kriterierne for en straksbehandling, vil der fra sagen er fuldt oplyst til vi påbegynder sagbehandlingen går der ca. 12 uger.

Du kan læse mere om sagsbehandlingstid og straksbehandling her.

Byggesagsgebyr

Norddjurs Kommune opkræver gebyr på byggesager. Undtaget for gebyr er ansøgninger vedrørende erhvervsejendomme modtaget efter 1. januar 2022.