Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byggeaffald og nedrivning

Her kan du læse om nedrivning og håndtering af byggeaffald.

Ved nybyggeri

Du eller det firma, der udfører byggeriet, har pligt til at sortere det affald, der opstår og håndtere det i henhold til Norddjurs Kommunes affaldsregulativer.

Erhverv skal altid kunne dokumentere, hvortil affaldet er bortskaffet.

Imens arbejdet står på, skal det sikres, at der ikke sker vindflugt af lette materialer.

Ved nedrivning, ombygning eller renovering

Du eller evt. et firma, der udfører arbejdet, har pligt til at sortere affaldet og håndtere affaldet i henhold til Norddjurs Kommunes affaldsregulativer.

Såfremt projektet medfører mere end 1 tons affald eller indebærer udskiftning af termoruder, skal det bygge- og anlægsaffald, der opstår ved arbejdet, desuden anmeldes til kommunen senest 14 dage, inden man går igang. Der skal også laves en miljøkortlægning, som skal indsendes sammen med anmeldelsen.

Du kan læse mere om anmeldelse af affald og miljøkortlægning her.

Find generel viden om byggeaffald.

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

Norddjurs Kommune har et kommunalt servicemål om at fuldt oplyste og ukompliceret byggesager skal behandles inden for 15 arbejdsdage (straksbehandling).

Hvis byggesagen ikke opfylder kriterierne for en straksbehandling, vil der fra sagen er fuldt oplyst til vi påbegynder sagbehandlingen går der ca. 12 uger.

Du kan læse mere om sagsbehandlingstid og straksbehandling her.

Byggesagsgebyr

Norddjurs Kommune opkræver gebyr på byggesager. Undtaget for gebyr er ansøgninger vedrørende erhvervsejendomme modtaget efter 1. januar 2022.