Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Transportable telte og konstruktioner

Læs mere om transportable telte og konstruktioner her.

Gældende regler

Telte, tribuner, scener og andre konstruktioner som opstilles midlertidigt, skal godkendes inden de opstilles og tages i brug. Godkendelsen kan enten være i form af et certifikat eller en byggetilladelse.

Hvis telte eller konstruktioner er opstillet mere end 6 uger på samme sted, betragtes opstillingen som permanent, hvilket altid kræver byggetilladelse.

Ansøgning om byggetilladelse (ikke-certificerede telte og midlertidige konstruktioner):

Der søges via den digitale portal "Byg og Miljø" www.bygogmiljoe.dk senest 30 dage før arrangementets afholdelse. I Byg og Miljø skal der søges på ansøgningstypen ”Opstilling af midlertidige konstruktioner, som ikke er certificeret”

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)
 • Adresse, hvor teltet/konstruktionen skal opstilles
 • Teltets størrelse i m² / konstruktionens størrelse, højde x bredde x dybde, i meter
 • Hvor mange personer, der max. skal benytte teltet/konstruktionen på samme tid
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør
 • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse

Ansøgningen skal vedlægges følgende bilag:

 • Statiske beregninger for teltet / konstruktionen (dokumentation for konstruktive forhold)
 • Dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber
 • Dokumentation for konstruktionens overflader og deres brandmæssige egenskaber.
 • Oversigtstegning over teltets placering på matriklen med angivelse af afstande til skel og andre bygninger.
 • En oversigtstegning af lokalet hvor konstruktionen opstilles.
 • En pladsfordelingsplan (kun hvis teltet/lokalet skal benyttes af flere end 150 personer samtidigt)
 • En brand- og evakueringsinstruks (kun hvis teltet/lokalet skal benyttes af flere end 150 personer samtidigt)

Meddelelse til kommunens byggemyndighed (certificerede telte til flere end 150 personer):

Det anmeldes via den digitale portal "Byg og Miljø" www.bygogmiljoe.dk senest 30 dage før arrangementets afholdelse. I Byg og Miljø skal der søges på ansøgningstypen ”Opstilling af midlertidige konstruktioner, som ikke er certificeret”

Meddelelsen skal indeholde oplysninger om:

 • Tidsrum for opstilling og arrangement (datoer og klokkeslæt)
 • Adresse, hvor teltet skal opstilles
 • Teltets størrelse i m²
 • Hvor mange personer, der max. skal benytte teltet på samme tid
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør
 • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse

Meddelelsen skal vedlægges følgende bilag:

 • En brand- og evakueringsinstruks
 • En pladsfordelingsplan. Såfremt teltet er certificeret og certificeringen omfatter en pladsfordelingsplan, skal inspektionsrapporten vedlægges i stedet for pladsfordelingsplanen
 • En kopi af teltets inspektionsrapport og inspektionscertifikat

Brandsyn

Brandsynet foretages af Beredskab og Sikkerhed. Kommunen giver besked til beredskabet om arrangementets art og afholdelse. Brandsynet foretages med hjemmel i beredskabslovgivningen og brandsynsbekendtgørelsen.

Undtagelser

En række mindre konstruktioner kan dog opsættes uden forudgående byggetilladelse eller certificering. Men de skal overholde bygningsreglementets bestemmelser. 

Det drejer sig bl.a. om telte kun til privat brug samt telte i 1 etage der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m².

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

For kommunens sagsbehandling er det vigtigt, at fremsendte projektmateriale er fyldestgørende med alle relevante tegninger og oplysninger.

Ansøgninger, der er fyldestgørende ved modtagelse, behandles for øjeblikket inden for ca. 16-18 uger.

Ved lovliggørelse, ikke fyldestgørende ansøgninger eller hvis ansøgningen kræver dispensation, høring hos andre myndigheder eller lignende, må der påregnes længere sagsbehandlingstid.

Byggesagsgebyr

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har vedtaget at indføre gebyr på alle typer af byggesager fra den 1. november 2018.