Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Festival- og salgsområder

Læs mere om regler for festival- og salgsområder her.

Gældende regler

Reglerne for festivals- og salgsområder blev ændret d. 1. juli 2016. Festivals- og salgsområder på over 1000 m² skal godkendes, af den kommune arrangementet finder sted i. Det gælder for festivals- og salgsområder hvor der opstilles transportable konstruktioner.

Mindre arrangementer

Festival- og salgsområder under 1000 m² skal der ikke søges om. Festival- og salgsområder skal dog altid placeres, indrettes og bruges på en sådan måde, at en brand kan begrænses til det område, hvor branden er opstået. Spredning af brand og røg til andre områder skal forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.

Ansøgning om byggetilladelse (over 1000 m²):

Der søges via den digitale portal "Byg og Miljø" www.bygogmiljoe.dk senest 30 dage før arrangementets afholdelse. I Byg og Miljø skal der søges på ansøgningstypen ”Festivals og salgsområder”

Ansøgningen og meddelelsen skal indeholde oplysninger om:

 • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)
 • Adresse, hvor festival- og salgsområdet etableres
 • Festival- og salgsområdets areal i m²
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør
 • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse

Ansøgningen og meddelelsen skal vedlægges følgende bilag:

 • Oversigtsplan der viser følgende:
  • Placering af teltområder, caravanområder, servicefaciliteter
  • Tilkørselsveje til pladsen.
  • Arealer til redning og slukning, herunder friområder.
  • De forskellige delområder, herunder områder, hvor der opstilles forsamlingstelte og selskabshuse, campingområder, serviceområder, parkeringsområder og scener med bagområder.
  • Særligt udpegede områder i forbindelse med en evt. evakuering
 • Detailkort der viser følgende:
  • Flugtveje, herunder flugtvejsskiltes placering.
  • Brandslukningsmateriel
  • Brandveje og friområder
  • Parkeringsarealer
  • Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogeplader, i og ved salgsboder
  • Affaldscontainere
  • Depoter for flaskegas (F-gas)
  • Oplag af diesel til opvarmning eller generatorer mv.

Brandsyn

Brandsynet foretages af Beredskab og Sikkerhed. Kommunen giver besked til beredskabet om arrangementet. Brandsynet foretages med hjemmel i beredskabslovgivningen og brandsynsbekendtgørelsen.

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

For kommunens sagsbehandling er det vigtigt, at fremsendte projektmateriale er fyldestgørende med alle relevante tegninger og oplysninger.

Ansøgninger, der er fyldestgørende ved modtagelse, behandles for øjeblikket inden for ca. 16-18 uger.

Ved lovliggørelse, ikke fyldestgørende ansøgninger eller hvis ansøgningen kræver dispensation, høring hos andre myndigheder eller lignende, må der påregnes længere sagsbehandlingstid.

Byggesagsgebyr

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har vedtaget at indføre gebyr på alle typer af byggesager fra den 1. november 2018.