Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sommerhus

Læs mere om regler for byggetilladelse vedrørende sommerhuse her.

Nybyggeri

Alt ny opførelse af sommerhuse kræver byggetilladelse, herunder opførelse af udestue, altaner og anneks. Du skal altid afvente tilladelse, inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Et anneks er en del af sommerhusets boligareal og skal overholde samme bestemmelser, som gælder for boligen. Anneks, altaner og udestue skal placeres mindst 5 m fra skel.

Bygningsreglementet indeholder lovbestemmelser for omfang af byggeriet, herunder højde, etageantal, afstand til skel, størrelse m.v.

Foruden Bygningsreglementet, kan der forelægge lokalplaner, tinglyste deklarationer og servitutter, som har indflydelse på din ejendom.

Det er vigtigt, at du undersøger Bygningsreglementets  bestemmelser samt eventuel lokalplan og deklarationer for området, før du indsender dit projektmateriale.

Byggearbejde, der kræver tilladelse, dispensationer m.v., må ikke påbegyndes før denne er givet.

Tilbygning

Tilbygning til sommerhuse kræver byggetilladelse, herunder opførelse af udestue, altaner og anneks.

Du skal altid afvente tilladelse, inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Ombygning

Du skal søge om byggetilladelse, hvis du ændrer væsentligt ved bygningens ydre - f.eks. etablering af altaner, kviste, udestue eller hævede opholdsarealer.

Hævede opholdsarealer er terrasse/fliser, der er hævet mere end 30 cm over naturligt terræn. Disse skal placeres mindst 5 m fra skel.

Det kræver byggetilladelse at ændre garage/udhus og lignende til beboelse, da dette anses som tilbygning til boligen.

Vær opmærksom på, at beboelse til sommerhuse skal opføres mindst 5 m fra skel.

Nyttige links:

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

For kommunens sagsbehandling er det vigtigt, at fremsendte projektmateriale er fyldestgørende med alle relevante tegninger og oplysninger.

Ansøgninger, der er fyldestgørende ved modtagelse, behandles for øjeblikket inden for ca. 16-18 uger.

Ved lovliggørelse, ikke fyldestgørende ansøgninger eller hvis ansøgningen kræver dispensation, høring hos andre myndigheder eller lignende, må der påregnes længere sagsbehandlingstid.

Byggesagsgebyr

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har vedtaget at indføre gebyr på alle typer af byggesager fra den 1. november 2018.