Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Solfangere og solcelleanlæg

Retningslinjer for solfangere og solcelleanlæg på bygninger og terræn.

Hvornår kræver det ikke tilladelse

Solfangere/solceller som kan opføres uden byggetilladelse:

 • Anlæg på terræn med et areal på max 10 m2 og med en højde på max 2,5 m over terræn.
 • Anlæg på sommerhus eller enfamiliehuse, hvor der ikke skal helhedsvurderes eller have dispensation fra planloven og som overholder Bygningsreglementet bestemmelser om højdegrænseplan.
 • Anlæg på byggeri omfattet af kap. 1.3.1 og 1.3.2 i Bygningsreglementet.  

Hvornår kræver det tilladelse

Følgende Solfangere/solceller skal i henhold til byggelovens § 2 have byggetilladelse:

 • Anlæg på terræn med et areal på mere end 10 m2 eller en højde på mere end 2,5 m over terræn. Anlæg i landzone skal desuden have landzonetilladelse. Der gives normalt tilladelse, hvis anlægget placeres i tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse, -som hovedregel 20 m fra eksisterende bebyggelse.  
 • Anlæg på bygninger som er nærmere skel end 2,5 m eller overstiger det vandrette højdegrænseplan på 8,5 m eller overstiger det skrå højdegrænseplan skal helhedsvurderes efter Bygningsreglementet.
 • Anlæg på byggeri omfattet af kap. 1.3.3 i Bygningsreglementet. 

Naturbeskyttelsesloven

 • Hvis ejendommen er beliggende i et fredet område eller er omfattet af naturbeskyttelseslovens skal der søges om dispensation.

Planloven

 • Der skal søges dispensation til anlæg, der er i strid med lokalplaner, Byplanvedtægter og deklarationer som er tinglyst på grunden. 

Eksempel herpå kan være, at der i en lokalplan er stillet krav til tagbeklædningen, og solcelleanlægget udgør mere end halvdelen af længden af den tagflade, de er opsat på, eller anlægget har et areal over 50 m². Solcelleanlægget udgør så stor en del af tagfladen, at solcellerne sidestilles med tagbeklædningen. Herefter vurderes om der kan gives dispensation efter forudgående nabohøring.

Opmærksomheden henledes på:

 • at solfangere/solceller skal anbringes og fastgøres, så konstruktionen er sikkerhedsmæssig forsvarlig.
 • at det er ejerens ansvar, der ikke opstår gener med genskin / refleksioner for eventuelle naboer.
 • at gældende bestemmelser i deklarationer, byplanvedtægter eller lokalplan altid skal overholdes.

Solfangere og solcelleanlæg skal altid anmeldes til Bygnings- og Boligregisteret (BBR) med oplysninger om:

 •  Ejendommens adresse
 •  Arealet af anlægget
 •  Hvor mange kW anlægget kan yde
 •  Årstal for opsætningstidspunkt

Anmeldelse kan gøres til følgende adresse byggesag@norddjurs.dk.

 

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

Norddjurs Kommune har et kommunalt servicemål om at fuldt oplyste og ukompliceret byggesager skal behandles inden for 15 arbejdsdage (straksbehandling).

Hvis byggesagen ikke opfylder kriterierne for en straksbehandling, vil der fra sagen er fuldt oplyst til vi påbegynder sagbehandlingen går der ca. 12 uger.

Du kan læse mere om sagsbehandlingstid og straksbehandling her.

Byggesagsgebyr

Norddjurs Kommune opkræver gebyr på byggesager. Undtaget for gebyr er ansøgninger vedrørende erhvervsejendomme modtaget efter 1. januar 2022.