Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Garager, udhuse og andre småbygninger

Læs mere om reglerne for garager, carporte, udhuse, overdækkede arealer, drivhuse og andre småbygninger her.

Sekundære bygninger som garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede arealer og lignende bygninger kan opføres uden byggetilladelse, hvis det samlede areal af disse bygninger på grunden højst udgør 50 m², og opfylder gældende regler, servitutter mv.

Du kan læse mere på styrelsens hjemmeside i Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m².

Hvis det samlede areal af sekundære bygninger på grunden bliver større end 50 m², skal der søges byggetilladelse via Byg og Miljø.

Integrerede garage, carport, udhuse og lignende bygninger samt annekser og udestuer er ikke omfattet af bestemmelsen. Disse bygninger vil altid kræve byggetilladelse.

Opsætning af shelters kræver byggetilladelse. For shelters gælder andre regler end for skur og udhuse, da de benyttes til ophold. Shelters skal overholde regler om afstand for skel m.v. som gælder for hævet terrasse, udestue, pavillon og lignende.

BBR (Bygnings- og boligregisteret)

Sekundære bygninger der kan opføres uden byggetilladelse, skal indberettes til BBR, når byggearbejdet er færdigt. Det gør du ved at sende en mail til byggesag@norddjurs.dk med oplysning om ejendommens adresse, bygningens størrelse, anvendelse og oplysning om materiale på tag og facade.

Landzone

For ejendomme beliggende i landzone skal der søges om Landzonetilladelse, såfremt den nye bygning ikke ønskes opført i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse (afstand ca. 20 meter).

Ved småbygninger på over 50 m2 beliggende i landzone skal der altid søges om landzonetilladelse.

Nyttige links:

Bygningsreglementet 2018 (BR18)

Byggetilladelse skal ansøges via hjemmesiden Byg & Miljø

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

Norddjurs Kommune har et kommunalt servicemål om at fuldt oplyste og ukompliceret byggesager skal behandles inden for 15 arbejdsdage (straksbehandling).

Hvis byggesagen ikke opfylder kriterierne for en straksbehandling, vil der fra sagen er fuldt oplyst til vi påbegynder sagbehandlingen går der ca. 12 uger.

Du kan læse mere om sagsbehandlingstid og straksbehandling her.

Byggesagsgebyr

Norddjurs Kommune opkræver gebyr på byggesager. Undtaget for gebyr er ansøgninger vedrørende erhvervsejendomme modtaget efter 1. januar 2022.