Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Facadeændring og skiltning

Regler for facadeændring og skiltning.

For ejendomme i bymidten gælder, at husejere, butiksejere og skiltefabrikanter skal indhente tilladelse til facadeændringer og skiltning, når ejendommen er omfattet af en lokalplan.

Byggegruppen forestår denne godkendelse og anviser gerne principper for, hvordan facader og skilte kan behandles enkeltvis og i sammenhæng med omgivelserne.

Det er væsentligt for byerne at sikre et godt bymiljø og fastholde de arkitekturhistoriske kvaliteter. Byens facader og skilte er vigtige elementer heraf, idet de enkelte facader har stor visuel betydning for byens ansigt.

I de gældende lokalplaner fastsættes nærmere bestemmelser om de arkitektoniske forhold, herunder facadeændringer og skiltning.

Hensigten er, at alle, der har ansvar for byens bygninger, udviser omtanke, således at bymiljøet løbende forbedres.

 

Byggesagsgebyr

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har vedtaget at indføre gebyr på alle typer af byggesager fra den 1. november 2018.

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Åbningstid:
Man - fre: 10.00 - 12.00 samt torsdag 15.00 -  17.00

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort: