Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Facadeændring og skiltning

Regler for facadeændring og skiltning.

For ejendomme i bymidten gælder, at husejere, butiksejere og skiltefabrikanter skal indhente tilladelse til facadeændringer og skiltning, når ejendommen er omfattet af en lokalplan.

Byggegruppen forestår denne godkendelse og anviser gerne principper for, hvordan facader og skilte kan behandles enkeltvis og i sammenhæng med omgivelserne.

Det er væsentligt for byerne at sikre et godt bymiljø og fastholde de arkitekturhistoriske kvaliteter. Byens facader og skilte er vigtige elementer heraf, idet de enkelte facader har stor visuel betydning for byens ansigt.

I de gældende lokalplaner fastsættes nærmere bestemmelser om de arkitektoniske forhold, herunder facadeændringer og skiltning.

Hensigten er, at alle, der har ansvar for byens bygninger, udviser omtanke, således at bymiljøet løbende forbedres.

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

Norddjurs Kommune har et kommunalt servicemål om at fuldt oplyste og ukompliceret byggesager skal behandles inden for 15 arbejdsdage (straksbehandling).

Hvis byggesagen ikke opfylder kriterierne for en straksbehandling, vil der fra sagen er fuldt oplyst til vi påbegynder sagbehandlingen går der ca. 12 uger.

Du kan læse mere om sagsbehandlingstid og straksbehandling her.

Byggesagsgebyr

Norddjurs Kommune opkræver gebyr på byggesager. Undtaget for gebyr er ansøgninger vedrørende erhvervsejendomme modtaget efter 1. januar 2022.