Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Etagebolig og lejlighed

Læs mere om byggeri i forbindelse etageboliger og lejligheder her.

Nybyggeri og etablering af nye lejligheder

Opførelse af nye lejligheder kræver byggetilladelse, også selvom de etableres i eksisterende byggeri. Ligeledes kræver det byggetilladelse at opdele én bolig til to.

Vær opmærksom på, at etablering af nye lejligheder kræver byggeskadeforsikring, såfremt der er tale om væsentlig anvendelsesændring af bygningen eller væsentlige ombygninger, herunder etablering af køkken og wc/bad.

Ombygning og ændring

Køkken og bad:
Større ændring som flytning af bad eller køkken til andre lokaler kræver byggetilladelse fra kommunen. Hvis du blot vil renovere eller udskifte elementerne i dit køkken eller bad, kræver det ikke tilladelse.

Tagrum:
Du skal ansøge om tilladelse til at ændre tagrum til bolig.
Indretning af bolig i tagetage skal ske efter Bygningsreglementets regler og reglerne i den lokalplan, kommuneplan eller tinglyst deklaration, der evt. gælder for ejendommen.

Altan/kvist og tagterrasser:
Du skal ansøge om byggetilladelse både ved opsætning af altaner, kviste og ved etablering af tagterrasse. Du skal altid afvente tilladelse eller svar, inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Retningslinjer

  • mindst 2,5 m fra skel
  • placeres så den ikke giver anledning til væsentlige gener på naboarealer
  • overholde gældende krav til sikkerhed
  • overholde evt. bestemmelser i lokalplan eller byplanvedtægt

Udskiftning af tagbeklædning/vinduer:
Du skal ikke ansøge om tilladelse til udskiftning af tagbeklædning/vinduer.
Hvis du planlægger at udskifte dit tag, skal du dog være opmærksom på, at der kan være regler i bygningsreglementet, lokalplan, byplanvedtægt eller en tinglyst deklaration på ejendommen, som skal overholdes. Det kræver byggetilladelse, hvis der ændres på tagkonstruktionen.

Nedlæggelse af bolig

Du skal ansøge om tilladelse til nedlæggelse af bolig. (Fx ændring fra bolig til anden anvendelse, hvor der sker en hel eller delvis nedlæggelse af boligen.)

Byggeri der hverken kræver tilladelse eller anmeldelse

Indvendige ombygninger, hvor der ikke sker væsentlige anvendelsesændringer. Udskiftning af døre, vinduer, tagbeklædning og udvendig facadebeklædning - husk dog, at du skal være opmærksom på, at nogle lokalplaner har særlige krav til valg af materiale.

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

Norddjurs Kommune har et kommunalt servicemål om at fuldt oplyste og ukompliceret byggesager skal behandles inden for 15 arbejdsdage (straksbehandling).

Hvis byggesagen ikke opfylder kriterierne for en straksbehandling, vil der fra sagen er fuldt oplyst til vi påbegynder sagbehandlingen går der ca. 12 uger.

Du kan læse mere om sagsbehandlingstid og straksbehandling her.

Byggesagsgebyr

Norddjurs Kommune opkræver gebyr på byggesager. Undtaget for gebyr er ansøgninger vedrørende erhvervsejendomme modtaget efter 1. januar 2022.