Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Erhverv i egen bolig

Læs mere om reglerne for erhverv i egen bolig her.

Du kan ændre en del af dit hus til liberalt erhverv uden byggetilladelse, men du skal overholde nogle betingelser.

Erhverv i egen bolig er tilladt, når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes.

I områder, der er udlagt til boligformål, er der mulighed for at drive erhverv i en del af boligen, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Erhvervet skal drives af den, der bor i boligen, og der må ikke være ansatte i virksomheden

  • Typen af erhverv, der kan etableres, er liberale erhverv, ejendoms- advokat-, revisor-, og arkitektvirksomhed, frisør, privat børnepasning med pasning af op til 5 børn (dagpleje)

  • Ingen gene for omkringboende, og der må ikke ændres på ejendommens eller områdets karakter af beboelse

  • Diskret skiltning og kun efter tilladelse fra kommunen

  • Mulighed for parkering på egen grund

  • Virksomheden skal være i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området eller kommuneplanens generelle rammer.

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

For kommunens sagsbehandling er det vigtigt, at fremsendte projektmateriale er fyldestgørende med alle relevante tegninger og oplysninger.

Ansøgninger, der er fyldestgørende ved modtagelse, behandles for øjeblikket inden for ca. 16-18 uger.

Ved lovliggørelse, ikke fyldestgørende ansøgninger eller hvis ansøgningen kræver dispensation, høring hos andre myndigheder eller lignende, må der påregnes længere sagsbehandlingstid.

Byggesagsgebyr

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har vedtaget at indføre gebyr på alle typer af byggesager fra den 1. november 2018.