Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Enfamiliehus

Læs mere om regler for byggetilladelse vedrørende enfamiliehuse her

Nybyggeri

Opførelse af enfamiliehuse kræver byggetilladelse, herunder opførelse af udestue, altaner og anneks. Du skal altid afvente tilladelse, inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Et anneks er en del af din bolig og skal overholde samme bestemmelser, som gælder for enfamiliehuse. Anneks, altaner og udestue skal placeres mindst 2,5m fra skel.

Bygningsreglementet indeholder lovbestemmelser for omfang af byggeriet herunder højde, etageantal, afstand til skel, størrelse m.v. Foruden Bygningsreglementet kan der forelægge lokalplaner, tinglyste deklarationer og servitutter, som har indflydelse på din ejendom.

Det er vigtigt, at du undersøger Bygningsreglementets  bestemmelser samt eventuel lokalplan og deklarationer for området, før du indsender dit projektmateriale.

Vær opmærksom på, at såfremt huset ønskes placeret i landzone, kræver det landzonetilladelse.

Tilbygning

Tilbygning til enfamiliehuse kræver byggetilladelse, herunder opførelse af udestue, altaner og anneks. Du skal altid afvente tilladelse, inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Vær opmærksom på, at såfremt huset ønskes placeret i landzone, kan det kræve en landzonetilladelse . Eksisterende stuehuse og eksisterende boliger i landzone kan uden landzonetilladelse udvides til et samlet bruttoetageareal på 500 m². Bliver boligens brutto etageareal over 500 m² kræver det landzonetilladelse.

Ombygning

Du skal søge om byggetilladelse, hvis du ændrer væsentligt ved bygningens ydre - fx etablering af altaner, kviste, udestue eller hævede opholdsarealer.

Hævede opholdsarealer er terrasse/fliser, der er hævet mere end 30 cm over naturligt terræn. Disse skal placeres mindst 2,5 m fra skel.

Det kræver byggetilladelse at ændre garage/udhus/uopvarmet udestue, udnyttelse af 1. sal og lignende til beboelse eller på anden måde udvide boligarealet, da dette anses som tilbygning til boligen. Vær opmærksom på, at beboelse skal opføres mindst 2,5m fra skel.

Nyttige links:

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

For kommunens sagsbehandling er det vigtigt, at fremsendte projektmateriale er fyldestgørende med alle relevante tegninger og oplysninger.

Ansøgninger, der er fyldestgørende ved modtagelse, behandles for øjeblikket inden for ca. 16-18 uger.

Ved lovliggørelse, ikke fyldestgørende ansøgninger eller hvis ansøgningen kræver dispensation, høring hos andre myndigheder eller lignende, må der påregnes længere sagsbehandlingstid.

Byggesagsgebyr

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har vedtaget at indføre gebyr på alle typer af byggesager fra den 1. november 2018.