Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byggeri der ikke kræver tilladelse

Noget byggeri kræver ikke byggetilladelse. Læs mere på denne side.

Indvendige ombygninger og vedligeholdelse, i forbindelse med enfamiliehuse og sommerhuse, kræver ikke tilladelse, hvis du foretager ændringer indenfor bygningens eksisterende ydervægge, hvor etagearealet ikke forøges og der ikke sker en væsentlig anvendelsesændring af bygningen.

Dette kan eksempelvis være ombygning af badeværelse, køkken eller flytning af skillevægge. Det samme gælder udskiftning af døre og vinduer, facade- og tagbeklædning. Vær dog opmærksom på bestemmelser, lokalplan, deklarationer mv., hvor der bl.a. kan stilles særlige krav til valg af materiale og farve.

Indretning af liberalt erhverv i egen bolig.

Ved ændring af antal værelser i boligen, skal dette meddeles til Bygnings- og boligregisteret på byggesag@norddjurs.dk.

Opsætning af brændeovne, pejse og lignende ildsteder - husk dog at skorstensfejeren skal underrettes, og at ildstedet først må ibrugtages efter skorstensfejeren har synet.

Terrænregulering - Der kan være bestemmelser i en lokalplan omkring terrænregulering, men det kræver ikke byggetilladelse eller anmeldelse. Terræn regulering må ikke være til gene for omkringliggende grunde.

Hegnsmure ved skel mod nabo, vej eller sti, der ikke overstiger 1,8 m, kræver ikke anmeldelse eller byggetilladelse. Her henvises til hegnsloven.

Husk at byggeriet altid skal overholde bygningsreglementets bestemmelser, lokalplan m.m.

Nyttige links:

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

Norddjurs Kommune har et kommunalt servicemål om at fuldt oplyste og ukompliceret byggesager skal behandles inden for 15 arbejdsdage (straksbehandling).

Hvis byggesagen ikke opfylder kriterierne for en straksbehandling, vil der fra sagen er fuldt oplyst til vi påbegynder sagbehandlingen går der ca. 12 uger.

Du kan læse mere om sagsbehandlingstid og straksbehandling her.

Byggesagsgebyr

Norddjurs Kommune opkræver gebyr på byggesager. Undtaget for gebyr er ansøgninger vedrørende erhvervsejendomme modtaget efter 1. januar 2022.