Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Håndtering af byggeaffald

Her kan du læse om håndtering af byggeaffald.

Ved nybyggeri

Du eller det firma, der udfører byggeriet, har pligt til at sortere det affald, der opstår og håndtere det i henhold til Norddjurs Kommunes affaldsregulativer.

Erhverv skal altid kunne dokumentere, hvortil affaldet er bortskaffet.

Imens arbejdet står på, skal det sikres, at der ikke sker vindflugt af lette materialer.

Ved nedrivning, ombygning eller renovering

Du eller evt. et firma, der udfører arbejdet, har pligt til at sortere affaldet og håndtere affaldet i henhold til Norddjurs Kommunes affaldsregulativer.

Såfremt projektet omfatter mere end 10 m2, medfører mere end 1 tons affald eller indebærer udskiftning af termoruder, skal det bygge- og anlægsaffald, der opstår ved arbejdet, desuden anmeldes til kommunen senest 14 dage, inden man går igang.

Vær desuden opmærksom på, at såfremt projektet også omfatter en bygning, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, skal der laves en PCB-screening.

Du kan læse mere om anmeldelse af affald og PCB-screening.

Find generel viden om byggeaffald.

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Åbningstid:
Man - fre: 10.00 - 12.00 samt torsdag 15.00 -  17.00

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort: