Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forhåndsdialog

En forhåndsdialog skal sikre at du kommer godt fra start.

Vi vil i større eller i komplekse byggesager gerne opfordre til, at du kommer ind til en forhåndsdialog.

Formålet med en forhåndsdialog er, at afklare rammerne for byggeprojektet, undgå typiske fejl eller mang-ler i opstartsfasen og give dig et godt overblik over:

  • Hvilke krav vi som myndighed stiller til projektet.
  • Hvilke tilladelser du har brug for, før byggeriet kan gå i gang.
  • Hvilke lovkrav der er i spil.

Sådan kommer du i gang

For at sikre at dialogen bliver konstruktiv og værdifuld for begge parter, kræver det grundig forberedelse. Kontakt os derfor allerede når du har et skitseprojekt. Så planlægger vi forløbet i fællesskab. For at vi kan være velforberedt til mødet, skal du derfor i god tid inden mødet sende os følgende:

  • Oplysninger om projektets indhold og omfang
  • Fuldmagt fra ejer
  • Tidsplan for byggeriet
  • Skitseprojektet
  • En dagsorden med dine ønsker og spørgsmål.

Ovenstående materiale sendes til byggesag@norddjurs.dk.

Det kan være en god idé at tage bygherre med til denne forhåndsdialog.

Forløb af forhåndsdialogen

Vi vil bestræbe os på at invitere repræsentanter fra kommunens andre afdelinger, i de tilfælde hvor det er nødvendig. Det er derfor også vigtigt at du på forhånd orientere os om forhold, som du selv mener, vil kræve afklaring fra andre kommunale afdelinger fx brandmyndigheden eller miljøafdelingen.

Noget af det som erfaringsmæssigt kan give anledning til usikkerhed om tidsplanen er, hvis projektet forud-sætter høringer. Det er derfor en vigtig del af forhåndsdialogen, sammen at få afklaret om projektet kræver dispensationer fra fx lokalplanbestemmelser.

Under dialogmødet kan vi ikke give bindende forhåndstilkendegivelser eller udstede byggetilladelser. Det er først i den efterfølgende sagsbehandling af det konkrete projekt, at kommunen tager stilling til om byggeriet overholder byggeloven, planloven og andre lovgivninger.
Vi vil under dialogmødet kunne lave en forventet tidsplan for, hvornår der kan forventes byggetilladelse.

Som minimum bør du inden mødet undersøge:

Gebyr for sagsbehandlingstiden

I byggesager opkræves der gebyr efter tidsforbrug og faktura sendes til tinglyst ejer. Timeprisen for byggesagsbehandling kan du se på kommunens hjemmeside.

En forhåndsdialog tæller med i tidsforbruget og vil derfor blive pålagt byggesagsgebyr.

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

Norddjurs Kommune har et kommunalt servicemål om at fuldt oplyste og ukompliceret byggesager skal behandles inden for 15 arbejdsdage (straksbehandling).

Hvis byggesagen ikke opfylder kriterierne for en straksbehandling, vil der fra sagen er fuldt oplyst til vi påbegynder sagbehandlingen går der ca. 12 uger.

Du kan læse mere om sagsbehandlingstid og straksbehandling her.

Byggesagsgebyr

Norddjurs Kommune opkræver gebyr på byggesager. Undtaget for gebyr er ansøgninger vedrørende erhvervsejendomme modtaget efter 1. januar 2022.