Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byggesagsgebyrer

Kommunalbestyrelsen har besluttet at indføre gebyr på byggesager fra den 1. november 2018. Undtaget for gebyr er ansøgninger vedrørende erhvervsejendomme modtaget efter 1. januar 2022.

Der opkræves gebyr på byggesager efter forbrugt tid.

Timeprisen for 2022 er fastsat til kr. 574,00 (Byggesagsgebyr er momsfrit). 

For 2021 var timeprisen fastsat til kr. 661,00.

Der opkræves ikke gebyr i byggesager, som omhandler erhvervsejendomme ansøgt efter 1. januar 2022 og i ansøgning om byggetilladelse / ansøgning om lovliggørelse med tilhørende tegningsmateriale der er modtaget før den 1. november 2018.

Erhvervsejendomme er undtaget for byggesagsgebyr

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at byggesager omhandlende erhvervsejendomme, der er ansøgt efter den 1. januar 2022, er undtaget for byggesagsgebyr. Dette gælder for nybyggeri, om- og tilbygning og nedrivning.

Byggesager omhandlende erhvervsejendomme omfatter avls- og driftbygninger ved landbrug samt erhvervsbygninger, dog ikke bygninger, der anvendes til boligformål, herunder plejehjem, ældrebolig, ungdomsboliger, kollegier og lignende. Desuden gælder det ikke for bygninger der anvendes til fritidsaktiviteter, undervisning, institutioner og lignende.

Avls- og driftsbygninger ved landbrug:

Ved Avls- og driftsbygninger forstås bygninger der er nødvendig for driften af landbrugsejendommen. Ejendommen skal have landbrugspligt.

Fritagelsen for gebyr gælder ikke for bygninger som anvendes til privat brug, så som stuehus, garage, carport, udhus og lignende.

Erhvervsbygninger:

Ved erhvervsbygninger forstås bygninger til industri- og lager samt bygninger til håndværksvirksomheder og lignende. Desuden forstås bygninger til serviceerhverv så som butikker, kontorer, hoteller, restauranter, biografer, museer, kirker, sundhedsklinikker og lignende. Liberalt erhverv er også fritaget, såfremt byggesagen kun omhandler liberalt erhverv.

Fritagelsen for gebyr gælder ikke for boliger i tilknytning til et erhverv eller boliger i udlejningsejendomme.

For at blive fritaget for gebyr, skal man være omfattet af ovenstående beskrivelse og have et cvr. nr. eller anden dokumentation.

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

Norddjurs Kommune har et kommunalt servicemål om at fuldt oplyste og ukompliceret byggesager skal behandles inden for 15 arbejdsdage (straksbehandling).

Hvis byggesagen ikke opfylder kriterierne for en straksbehandling, vil der fra sagen er fuldt oplyst til vi påbegynder sagbehandlingen går der ca. 12 uger.

Du kan læse mere om sagsbehandlingstid og straksbehandling her.

Byggesagsgebyr

Norddjurs Kommune opkræver gebyr på byggesager. Undtaget for gebyr er ansøgninger vedrørende erhvervsejendomme modtaget efter 1. januar 2022.