Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dispensation/helhedsvurdering

Dit byggeri kan kræve dispensation eller helhedsvurdering.

Uanset om dit byggeri kræver tilladelse eller ej, skal du til enhver tid overholde Byggeloven, Bygningsreglementet og lokale bestemmelser i lokalplaner og servitutter.

Hvis dit byggeprojekt ikke kan overholde disse bestemmelser, kan du sende en dispensationsansøgning til Norddjurs kommune.

Overholder byggeriet ikke de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bygningsreglementet for højde, afstande til skel, bebyggelsesprocent mm., foretages der en helhedsvurdering af byggeriet og området iht. Bygningsreglementet.

Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har modtaget dispensation eller helhedsvurdering fra Norddjurs kommune. Når du ansøger om dispensation, skal Norddjurs kommune vurdere, om ansøgningen kræver nabohøring, før der kan træffes afgørelse i din sag.

Du skal derfor være opmærksom på, at der kan gå længere tid, inden du modtager din afgørelse.

Dispensation eller helhedsvurdering er altid en vurdering i den enkelte sag, idet der ikke kan gives generelle dispensationer og to sager sjældent er ens. Bemærk, at du ikke har krav på at få en dispensation.

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

For kommunens sagsbehandling er det vigtigt, at fremsendte projektmateriale er fyldestgørende med alle relevante tegninger og oplysninger.

Ansøgninger, der er fyldestgørende ved modtagelse, behandles for øjeblikket inden for ca. 16-18 uger.

Ved lovliggørelse, ikke fyldestgørende ansøgninger eller hvis ansøgningen kræver dispensation, høring hos andre myndigheder eller lignende, må der påregnes længere sagsbehandlingstid.

Byggesagsgebyr

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har vedtaget at indføre gebyr på alle typer af byggesager fra den 1. november 2018.