Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Ansøgning om byggetilladelse

Læs her om hvordan man søger en byggetilladelse

Byg og Miljø - selvbetjeningsløsning

Ansøgning og tegningsmateriale skal indsendes digitalt gennem Byg & Miljø.

Ved ansøgning om byggetilladelse gennem Byg & Miljø, vil alt korrespondance med din sagsbehandler foregå herigennem, ligesom du kan finde de informationer, som er relevante for netop din matrikel.

Her kan du hele tiden holde øje med, hvor langt vi er i behandlingen af din byggesag, og du har mulighed for at blive holdt opdateret via SMS eller mail, når der er nyt i din byggesag.

Logo for Byg og Miljø

Få hjælp til ansøgningen

Har du problemer med eller spørgsmål til selvbetjeningsløsningen, er du velkommen til at kontakte Byggesag Norddjurs på telefon 89 59 40 68 eller mail byggesag@norddjurs.dk.

Du er også velkommen til at komme forbi hos os på Kirkestien 1 i Allingåbro, hvor vi er klar til at guide dig igennem din ansøgning.

Hvis du kommer forbi for at lave en ansøgning, skal du huske at medbringe dit NemId.

Tegninger til ansøgning

Sammen med ansøgningen indsendes relevant tegningsmateriale, som f.eks. kan være:

 • Situationsplan
 • Terræn- og koteplan 
 • Plantegning
 • Facadetegninger
 • Snittegninger

Tegningsmateriale SKAL være præcist, målfast og målsat. Målestoksforhold, adresse og matrikel nr. skal angives på de enkelte tegninger.

Hvis du ikke har byggeteknisk indsigt, bør du overveje at lade en privat rådgiver (arkitekt, byggefirma eller lign.) udarbejde tegningsmateriale. Det er ejeren eller bygherrens ansvar, at den fornødne dokumentation er vedlagt.

Du kan læse mere om reglerne for de forskellige typer af byggerier i menuen i højre side eller på Bygningsreglementet.dk.

Inden du ansøger

Inden du ansøger, er det vigtigt at undersøge hvilke bestemmelser, der gælder for området/ejendommen og om dit byggearbejde overholder reglerne, for at opnå en tilladelse til at bygge.

Følgende skal undersøges inden du ansøger:

 • Gældende lokalplaner og kommuneplaner
 • Tinglyste deklarationer og servitutter
 • Kræver det landzonetilladelse
 • Beskyttelseslinjer
 • Bygningsreglementet - BR18
 • Kræver det dispensation
 • Jordvarme
 • Afløbsforhold
 • Byggeskadeforsikring

Du er selv forpligtiget til at oplyse om dit projekt er i strid med lovgivningen og kræver dispensation. 

Hent bygningsreglementet (BR18) hos Erhvervs - og Byggestyrelsen.

 

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Åbningstid:
Man - fre: 10.00 - 12.00 samt torsdag 15.00 -  17.00

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort: